ZAANDAM - Zaanstad profiteert van het gunstige economische klimaat: de economie van Zaanstad groeide in 2018 met 3,1%. En ook de werkgelegenheid is toegenomen (2,2%). Sinds 2016 ligt de economische groei van de Zaanstreek boven die van Nederland. Het beeld is dus positief, maar de economische ontwikkeling blijft nog wel kwetsbaar. De jaarlijks terugkerende publicatie Werken langs de Zaan brengt de economische ontwikkeling van Zaanstad in beeld.

Wethouder Economische Zaken, Gerard Slegers: "Duidelijk is dat de gezamenlijke inspanningen, vanuit het bedrijfsleven en de overheid, zichtbaar worden als het gaat om de economische ontwikkelingen van de stad. Maar we moeten ons blijven inzetten. Hier werken we verder aan met de Zaanse ondernemers en andere partners zowel op lokaal als regionaal niveau. Wij hebben als gemeente dan ook een belangrijke rol om te verbinden, naar kansen te kijken en betere aansluiting te zoeken op de arbeidsmarkt, de bedrijvigheid te versterken en de infrastructuur te verbeteren."

Werkgelegenheid toegenomen
De laatste drie jaar groeide de werkgelegenheid in Zaanstad gemiddeld met 2,2% per jaar. Per 1 januari 2019 zijn er ongeveer 54.000 banen van 12 uur of meer. De afgelopen drie jaar zijn er ruim 3.000 banen bijgekomen. De groei was voornamelijk in de volgende sectoren merkbaar: gezondheidszorg, industrie, bouwsector en de horeca. De beroepsbevolking zal toenemen, ook in Zaanstad. Op lange termijn is de groei van de werkgelegenheid onvoldoende om de groei van de beroepsbevolking bij te houden. Zaankanters zijn daarom in toenemende mate aangewezen op banen ergens anders in de regio. Er moeten dus niet alleen woningen bijkomen in Zaanstad maar ook meer banen.

Zaanstad binnen de MRA
Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (Schiphol) lopen economisch gezien voorop in de Metropoolregio Amsterdam*. De andere gemeenten binnen de MRA worden steeds meer forensengemeenten. Mensen wonen hier wel maar werken buiten hun gemeente. De groeiverschillen nemen steeds verder toe. Ondanks de gunstige ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 2009-2017 blijft zij economisch kwetsbaar. Zo bedraagt het bruto regionaal product per inwoner in de Zaanstreek €29.300,-. Hiermee laat de Zaanstreek in de MRA alleen Waterland achter zich.

Resultaten MKB peiling
Ondernemers in Zaanstad waarderen het ondernemersklimaat met een 6,1. Dit cijfer is licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor (5,8). Dit blijkt uit de MKB-monitor. Een goede dienstverlening bij de gemeente vinden ondernemers belangrijk. Zoals de gemeentelijke bereikbaarheid, een snelle en goede manier om vergunningen aan te vragen en begeleiding en ondersteuning bij trajecten. Ondernemers gaven in de MKB-peiling aan dat zij zich niet gehoord en begrepen voelen door de gemeente. 15% van de ondernemers geeft aan dat zij willen uitbreiden maar dit op de huidige locatie niet kan. Zaanstad focust zich samen met andere partners op ruimte voor economische activiteiten zoals de Achtersluispolder en HoogTij. Maar ook het versterken van het midden- en kleinbedrijf en het verbeteren van de dienstverlening behoort tot de actie vanuit de gemeente.

Energieke en bedrijvige stad
Wethouder Slegers: "Zaanstad is echt een uitgesproken ondernemersstad. Ondernemers zijn van grote toegevoegde waarde voor de Zaanse samenleving en onze economie. We moeten zorgen voor een goed ondernemersklimaat, ruimte bieden aan ondernemerschap, kennis delen en meedenken met bestaande bedrijven die willen innoveren. Zo werkt Zaanstad aan de realisatie van broedplaatsen zoals 'De Hoop' op de Achtersluispolder. En het versterken van de economische bedrijvigheid in een wijk zoals in MAAK Kogerveld gebeurt."

Over Werken langs de Zaan
Werken langs de Zaan geeft inzicht in de economische ontwikkeling van Zaanstad. Het rapport verschijnt jaarlijks en kent een lange traditie. In 1975 verscheen de eerste rapportage. Niet alleen de feitelijke economische ontwikkeling komt aan bod, maar er is ook aandacht voor het gemeentelijke economische beleid. Gegevens komen grotendeels uit de database Economische Verkenningen Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het vestingenregister Zaanstad. Hier is het rapport Werken langs de Zaan te lezen.

* De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengen kwaliteiten in die het totaal versterken. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio's en heeft begin 2016 een agenda opgesteld voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen.