ZAANSTAD - Dit jaar is er in de Week tegen Armoede (9 - 13 oktober) speciale aandacht voor initiatieven die strijden tegen armoede. Zo worden onder andere een aantal weggeef-initiatieven bezocht. Ook publiceert Zaanstad feiten en cijfers over armoede en de mate waarin inwoners gebruik maken van het hulpaanbod.


Wethouder René Tuijn: “We zien dat er nog steeds Zaankanters zijn die moeite hebben om rond te komen. Toch maakt niet iedereen gebruik van alle regelingen en initiatieven die we in Zaanstad hebben, het gebruik ligt rond de 50-60%. En dat is zonde, want voor inwoners met een laag inkomen kan elk steuntje helpen. Denk aan onze regeling Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen gratis kunnen sporten of hun culturele talent kunnen ontwikkelen. Ook onze partners in de stad bieden ondersteuning en zetten zich met hart en ziel in, mooi dat we een aantal van hen deze week in het zonnetje mochten zetten.”

Feiten en cijfers

Zaanstad publiceert armoedecijfers en trends in de Armoedemonitor. De gegevens komen van het CBS en lopen doorgaans twee jaar achter. Toch kan er relevante informatie over trends worden afgelezen. Zo lijkt er een daling van het totaal aantal minima in Zaanstad en zijn er iets minder kinderen die opgroeien in armoede. Wel zijn er meer huishoudens die langdurig (4 jaar of langer) een minimum inkomen hebben. Daarnaast is er verschil tussen wijken. Zo wonen in Zaandam Oost en Oud Zaandijk de meeste minima. Verder hebben alleenstaanden en eenoudergezinnen vaker een minimum inkomen, dan huishoudens met een andere gezinssamenstelling.

Hulpaanbod onder de aandacht

Zaanstad wil zorgen dat inwoners die dit nodig hebben, meer gebruik maken van het hulpaanbod. De gemeente brengt de regelingen onder de aandacht op haar eigen kanalen, zoals op Zaanstad.nl en in samenwerking met partijen in de stad. Nieuw is de ZaansePas, deze is gratis voor inwoners met een laag inkomen en stimuleert het gebruik van o.a. de regeling Meedoen Zaanstad. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met inloopspreekuren waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij het aanvragen van financiële ondersteuning. Deze starten eind 2023.