ZAANDAM - Meer samenhang in het totale aanbod van jeugdhulp in Zaanstad


Vanaf 24 augustus gaan de zes Zaanse Jeugdteams als één team samenwerken. Door het samenvoegen van de verschillende expertises, komt er meer eenheid in het aanbod van de Jeugdteams. Daarbij start de hulpvraag van gezinnen voortaan bij Centrum Jong, het Sociaal Wijkteam en de scholen. Hierdoor ontstaat er meer samenhang in het totale aanbod van jeugdhulp in Zaanstad.


Wethouder Songül Mutluer (Jeugd): "De Zaanse Jeugdteams hebben stuk voor stuk expertises waar we als Zaanstad trots op mogen zijn. Door het samenvoegen van de teams, willen we dat elk gezin op dezelfde manier aanspraak kan maken op de hulp die zij kunnen bieden. Daarbij laten we het Jeugdteam nu beter aansluiten op de hulp van de professionals waar onze jeugd en hun ouders al komen, zoals Centrum Jong, Sociale Wijkteams, scholen en huisartsen. Zo komt elke hulpvraag terecht bij de juiste hulpverlener en kunnen we het totale aanbod van jeugdhulp effectiever inzetten."


Wat betekent de nieuwe werkwijze voor de toegang tot het Jeugdteam?


Voor gezinnen die al jeugdhulp krijgen verandert er niks. Voor nieuwe hulpvragen betekent dit dat gezinnen allereerst terecht kunnen bij Centrum Jong (bij vragen of problemen over opvoeden, opgroeien, echtscheidingen) het Sociaal Wijkteam (bij vragen of problemen over schulden, verslavingen, werkeloosheid), huisarts (bij medische problemen) of op school (bij pesten of ander ongewenst gedrag op school).


Als er sprake is van meer ingewikkeldere situaties, door bijvoorbeeld psychiatrische problemen of gedragsstoornissen, zullen deze partijen de gezinnen doorverwijzen naar het Jeugdteam. De toegang tot het Jeugdteam verloopt dan ook alleen met verwijzing van een van deze partijen.


Nieuw is ook dat er nauwer wordt samengewerkt tussen het Jeugdteam en het onderwijs. Het afgelopen schooljaar is al gestart met zogenoemde 'proeftuinen', waarbij een medewerker van het Jeugdteam op de school aanwezig is. Zo kan nog makkelijker de samenhang worden gevonden tussen problemen die op school zichtbaar worden en de inzet van jeugdhulp.