ZAANSTAD - In Zaanstad wonen inwoners met meer dan 180 verschillende nationaliteiten. In een kansengelijke samenleving is kunst en cultuur van, voor en (gemaakt) door iedereen. Gemeente Zaanstad en de cultuursector vinden deze diversiteit, meerstemmigheid en inclusie erg belangrijk. Daarom hebben zij samen een Actieplan Kunst & Cultuur Zaanstad Inclusief 2023-2026 opgesteld. Wethouder Breunesse (kunst & cultuur): ‘Kunst en cultuur moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen, en vanuit al die 180 nationaliteiten aanknopingspunten bieden. Ik ben er trots op we dit actieplan op deze vernieuwende manier hebben opgesteld. Culturele instellingen, makers, inwoners èn de gemeente hebben er hun steentje aan bijgedragen.’ Woensdag 27 september nam wethouder Breunesse het actieplan in ontvangst van de deelnemende culturele instellingen. Het college deelt het Actieplan nu ook met de gemeenteraad.


12 culturele instellingen

12 culturele instellingen, De Bieb voor de Zaanstreek, FluXus/De Flux, het Zaantheater, Filmtheater De Fabriek, het Zaans Museum, stichting RAAZ, stichting Theatermijn/Zaans Toneelhuis, Babel Zaans architectuurplatform, stichting Darwinparkfestival, Het Motorblok, ArtZaanstad en Het HEM werkten het afgelopen half jaar samen met de gemeente aan dit Actieplan. Met het Actieplan erkennen de gemeente en de culturele instellingen van Zaanstad gezamenlijk hun belangrijke rol in de uitdaging om de kansengelijkheid en toegankelijkheid van de sector serieus aan te pakken. Wethouder Breunesse: ‘Wij willen dat Gemeente Zaanstad een culturele (basis)infrastructuur heeft voor iedere Zaankanter, ongeacht leeftijd, gender, fysieke gesteldheid, gezondheid, welzijn, opleiding, sociaaleconomische en culturele achtergrond.’

Concrete acties

In het Actieplan staan sector brede afspraken, gekoppeld aan personeel, programma, partners & publiek. Deze vier p’s komen uit de Code Diversiteit en Inclusie van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. Concrete voorbeelden van acties zijn dat personeel trainingen krijgen over diversiteit en inclusie. Instellingen investeren actief in het aantrekken van nieuw personeel dat nog niet tot het eigen netwerk van de instelling behoort. Instellingen programmeren actief lokaal Zaans talent en overleggen met elkaar over wat er op het programma staat. De culturele sector wil beter aanhaken bij bewonersinitiatieven en samenwerken met jongerenwerkers en buurthuizen.

Het Actieplan is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Zaanstad, onder de externe begeleiding van procesbegeleiders en adviseurs Harriët Mbonjani en Martin van Engel.