ZAANDAM - Voor mensen met een laag inkomen biedt Zaanstad een collectieve zorgverzekering met Univé en met Zilveren Kruis. Onderdeel van deze regeling is dat de gemeente het wettelijk verplichte eigen risico vergoedt. Zilveren Kruis besloot eerder om per 1 januari 2021 deze optie te laten vervallen. Zaanstad heeft nu met Zilveren Kruis een alternatieve werkwijze ontwikkeld, waardoor ook het eigen risico volgend jaar toch door de gemeente kan worden vergoed.

Wethouder Songül Mutluer: "Wij vinden het belangrijk dat voor deze kwetsbare groep inwoners het wettelijk eigen risico vergoed blijft, al helemaal in de tijd van corona. De kans is groot dat minimahuishoudens deze kosten niet zelf kunnen betalen en daardoor mogelijk in de schulden terecht komen. Ook willen we voorkomen dat mensen zorg gaan vermijden, waardoor problemen en kosten op termijn nog hoger oplopen. Daarom zijn we blij dat we na intensief overleg, met Zilveren Kruis een alternatieve regeling kunnen treffen. Hierdoor kunnen we de Zaankanters met een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis tegemoet blijven komen."

Nieuwe werkwijze vergoeden eigen risico
Inwoners met een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, zullen vanaf 1 januari 2021 de uitgaven binnen het eigen risico zelf moeten voorschieten. De verzekerde ontvangt hiervoor van Zilveren Kruis een factuur en is zelf verantwoordelijk voor de betaling. De gemeente ontvangt telkens aan het begin van de maand een overzicht van Zilveren Kruis met de uitgaven in de afgelopen maand. Binnen enkele dagen maakt Zaanstad het geld vervolgens over naar de inwoner.

Voor inwoners met een collectieve zorgverzekering bij Univé, verandert er niets. Univé wijzigt niets aan de regeling en de inwoner hoeft de uitgaven in het wettelijk verplichte eigen risico daarom niet voor te schieten. De betaling wordt dan direct door Univé en de gemeente afgehandeld.

Goede voorlichting
Verzekerden kunnen jaarlijks vanaf half november tot eind december overstappen naar een andere (collectieve) zorgverzekering. Elk jaar informeert de gemeente de groep inwoners die in aanmerking komt voor een collectieve zorgverzekering. Om te zorgen dat inwoners zo min mogelijk hinder ervaren van de wijziging in de regeling van Zilveren Kruis, zal hierover de komende periode extra aandacht zijn voor goede voorlichting.