ZAANDAM - Zaanstad gaat in samenwerking met drie woningbouwcorporaties aan de slag met het project VoorUit in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Voor dit project stellen Rochdale, Parteon en ZVH elk één woning beschikbaar met 2-3 slaapkamers, waar in totaal acht Zaanse studenten kunnen wonen. In ruil daarvoor verrichten ze 10 uur per week vrijwilligerswerk, waarin ze een concrete bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk.

Wethouder Songül Mutluer: “Met dit project slaan we meerdere vliegen in één klap. De woningnood voor Zaanse jongeren is groot en hiermee bieden we hen een extra kans op huisvesting én een onvergetelijke leerschool. Tegelijkertijd leveren zij een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in een kwetsbare wijk en brengen ze meer verbinding tot stand tussen de inwoners en maatschappelijke initiatieven. Fantastisch dat de woningbouwcorporaties de huisvesting voor hen beschikbaar stellen.”

Lubna Butt, Projectmanager Wonen, Woningstichting Rochdale: “Het is in ieders belang dat de kwaliteit en leefbaarheid naar een hoger niveau wordt getild en werken daarom graag mee aan VoorUit. Het is een van de manieren waarop we onze bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Actieplan Poelenburg en Peldersveld. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn er van overtuigd dat VoorUit een positieve bijdrage levert aan de buurt door samen met bewoners (jong en oud) aan de slag te gaan met diverse thema’s en activiteiten.”


Studenten kunnen zich per direct aanmelden

De werving van de studenten is gestart en de eersten kunnen per direct een woning betrekken. Vanaf 1 januari zullen zij met de activiteiten starten. Van de 10 uur dat ze per week beschikbaar zijn, is 6 uur gereserveerd voor activiteiten in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, een buurtfeest of een opruimactie. Daarnaast krijgen de studenten een vast ‘contactgezin’ waarmee ze 2 uur per week doorbrengen om elkaars leefwereld te leren kennen en samen te eten, naar de bibliotheek te gaan of te helpen met het lezen van een lastige brief. De overige 2 uur besteden de studenten aan voorbereidingen en vergaderingen met andere deelnemende studenten om ideeën uit te wisselen of te evalueren.

Rosita Linssen, projectleider van VoorUit bij Stichting Studenten voor Samenleving: “Voor de selectie zoeken we een diverse groep met verschillende culturele achtergronden en studierichtingen. We werken met een ‘matching’ op basis van persoonlijke voorkeuren, je woont en leeft immers als groepje met elkaar samen. Het is de eerste keer in ons 10-jarig bestaan dat we een project opzetten buiten Amsterdam en dat we specifiek selecteren op jongeren die woonachtig zijn in Zaanstad.”
Jongeren die woonachtig zijn in Zaanstad en ingeschreven zijn bij een hogeschool of universiteit, kunnen voor informatie en aanmelden terecht bij VoorUit via https://vooruitproject.nl/.