ZAANSTAD - 86% van de Zaanse vergunninghouders die bij NewBees zijn aangemeld, is ook daadwerkelijk gestart met vrijwilligerswerk. Dat is een boven verwachting hoog aantal van 96 vergunninghouders.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van het Integraal Programma Vluchtelingen in Zaanstad met een update over integratie en participatie, huisvesting, onderwijs, gezondheid en veiligheid en opvang van asielzoekers. Wethouder Rita Visscher: “Vrijwilligerswerk is een van de manieren om je als nieuwe inwoner sneller thuis te voelen in Zaanstad èn bij te dragen aan onze stad. Mooi dus om te zien dat dit aantal zo hoog is. Sommige vergunninghouders hebben inmiddels ook een baan gevonden door eerst vrijwilligerswerk te doen.”

Alle vergunninghouders zijn in beeld en participeren naast hun inburgering

Voor een goede integratie is het belangrijk dat asielzoekers en vergunninghouders zo snel mogelijk hun weg vinden in de Zaanse samenleving en dat ze volwaardig onderdeel van diezelfde samenleving uitmaken. Om de potentie van asielzoekers en vergunninghouders optimaal te benutten is het van belang dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam zijn en participeren. Participeren biedt naast een inkomen ook sociale contacten, ontwikkelingsmogelijkheden, een sterk gevoel van eigenwaarde en het vergroot het welzijn van mensen. Gedurende 2017 zijn alle vergunninghouders die tussen januari 2013 en november 2016 uit beeld zijn geraakt in beeld gebracht. Het gaat hierbij om circa 450 vergunninghouders tussen 18 en 65 jaar oud. Naast het in beeld brengen van deze vergunninghouders is zoveel mogelijk ingezet op participatie naast een inburgeringstraject.

Vrijwilligerslocatie De Sluis

Bij de Sluis 2.0 – de naam sinds de heropening in september 2017 - ontmoeten vergunninghouders en vrijwilligers elkaar op de nieuwe locatie. Het totaal aantal bezoekers per week ligt tussen de 50 en 60 personen. Het aanbod op de Sluis focust op het oefenen van de Nederlandse taal, maar daarnaast biedt de Sluis 2.0 workshops, activiteiten en excursies aan. Het leren kennen van de Nederlandse samenleving en het bevorderen van de integratie staat hierbij centraal.

Samenwerking met UAF voor hoger onderwijs

Zaanstad investeert in de competenties en de talenten van vluchtelingen en beschouwt onderwijs als een belangrijke poort naar een leven in een nieuwe samenleving. Eind 2016 heeft de gemeente een convenant met het Universitair Asiel Fonds (UAF) ondertekend zodat vluchtelingen op HBO en WO niveau kunnen studeren met ondersteuning en begeleiding van het UAF. De eerste resultaten zijn positief: sinds de start van deze samenwerking hebben drie kandidaten betaald werk gevonden. Twee na het behalen van een diploma en één tijdens zijn traject. Nog 34 studenten uit Zaanstad volgen een UAF-traject, waarbij een groot deel zich nog in de voorbereidingsfase op de studie bevindt