ZAANDAM - Een op de zeven volwassenen is mantelzorger en bij jongeren is dat zelfs een op de vier. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen en biedt dit ook voldoening. Maar mantelzorg is vaak ook iets wat je overkomt. Een deel van deze mensen loopt het risico zwaar te worden belast en kan wel wat hulp gebruiken om het vol te houden. Daarom zet de nieuwe Zaanse visie op mantelzorg in op het uitbreiden van respijtzorg, betere informatie voor mantelzorgers en meer samenwerken met partners. Natasja Groothuismink, wethouder Zorg: ‘Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. En wij willen hen als gemeente zo goed mogelijk ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat zij voor kortere of langere duur de mantelzorg in hun leven kunnen inpassen. Om mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te worden, te helpen om op zichzelf te letten. Om ervoor te zorgen dat ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. En dat ze weten waar ze terecht kunnen voor informatie en hulp of een luisterend oor.’

Elke situatie is uniek

Mantelzorgondersteuning moet breed en divers zijn, want elke situatie is anders. Zo is praktische informatie of de aanpassing van een woning soms al voldoende. In andere gevallen heeft een mantelzorger behoefte aan emotionele steun, respijtzorg (vervangende mantelzorg) of contact met andere mantelzorgers. Groothuismink: ‘Mantelzorgers moeten weten waar ze informatie of hulp kunnen krijgen. En er moet maatwerk zijn.’

Partnerschap

In de gemeente Zaanstad spelen Sociale Wijkteams een grote rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. In de visie is opgenomen dat medewerkers van de wijkteams hier goed voor moeten zijn opgeleid èn dat collega’s onderling hun kennis over dit onderwerp goed moeten borgen en overdragen. De samenwerking tussen organisaties rondom mantelzorgers zoals wijkteams, gemeente, wijkverpleging, zorgaanbieders en huisartsen kan beter en intensiever. Er is een toolkit ontwikkeld voor professionals, jonge en volwassen mantelzorgers met tips en informatie om overbelasting op tijd te herkennen. Ook wordt er gekeken hoe respijtzorg – het tijdelijk overnemen van zorgtaken van de mantelzorger – vorm kan krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan logeerzorg.

Elk jaar ontvangen de mantelzorgers een waardering vanuit de gemeente en wijkteams. De invulling hiervan wordt opnieuw bekeken. De gemeenteraad bespreekt de visie in december. Hierna wordt de mantelzorgondersteuning verder ontwikkeld.