GEMEENTE ZAANSTAD - In de nacht van woensdag op donderdag is op een aantal wegen in Zaanstad gestart met het aanbrengen van een coating bitumen emulsie. Deze coating (een dunne laag) op het asfalt zorgt voor een langere levensduur. Het vervangen van het wegdek kan tot wel 5 jaar worden uitgesteld. Maar dat is niet het enige voordeel. De onderhoudskosten gaan omlaag, er is minder hinder voor de weggebruikers en de coating is milieuvriendelijk.


Wethouder Mobiliteit en Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "het is belangrijk dat we continu blijven kijken naar duurzamere en betere oplossingen. Asfaltverjonging is hier een goed voorbeeld van. Er is minder asfalt nodig en het zorgt ook voor een besparing want het bestaande asfalt hoeft minder snel vervangen te worden."

Duurzaam onderhoud
Minder asfaltonderhoud betekent ook minder verbruik van grondstoffen, minder energie voor de productie en het aanbrengen van het asfalt waarmee minder CO2 uitstoot plaatsvindt en uiteindelijk minder overlast voor weggebruikers. De behandeling is relatief snel en goedkoop uit te voeren. De wegen zijn na een paar uur weer open. De coating is milieuvriendelijk want de emulsies zijn op waterbasis.

Asfaltverjonging is nieuw binnen Zaanstad. Andere provincies en gemeenten hebben goede ervaringen met deze toepassing. Rijkswaterstaat doet al jarenlang onderzoek naar dit middel op zeer open asfaltbeton (ZOAB) met positieve resultaten. De verwachting is dat de coating ook een positief effect zal hebben op het Zaanse steenmastiekasfalt (SMA) en geluidsreducerende deklagen. Op dit moment bepalen beheerders bij schades aan het wegdek of onderhoud noodzakelijk is. Met deze nieuwe onderhoudsstrategie wordt onderhoud ingepland terwijl de weg er nog goed bij ligt.

Over de werking van asfaltverjonging
Er wordt een hele dunne laag aangebracht op het asfalt dat ervoor zorgt dat het asfalt minder snel gaat rafelen en de scheurtjes in het bindmiddel worden opgevuld. Asfaltdeklagen van steenmastiek zijn opgebouwd uit een mengsel van steenslag, zand en vulstof dat door bitumen (het bindmiddel) bij elkaar wordt gehouden. Als het asfalt is verouderd, verliest het bitumen zijn flexibiliteit en hechtingscapaciteit. Dit gebeurt door oxidatie, direct invloed van zonlicht, water, zout, zuren en oliën. Als het asfalt gaat rafelen, dan laten de steentjes los en dit zorgt dat het asfalt steeds meer uit elkaar valt. Door de 'verjonging' wordt dit rafelingsproces vertraagd waardoor vervanging van het wegdek tot wel 5 jaar kan worden uitgesteld.

Toepassing op de Zaanse wegen
De coating wordt aangebracht op vier proeflocaties in Zaanstad: Nauernaseweg/Westzanerweg, Rosariumlaan, Dr. H.G. Scholtenstraat en Provincialeweg (stuk tussen de spoorlijn en de Verzetstraat). Op deze 4 locaties heeft de gemeente vooraf metingen laten verrichten naar de rafelingstoestand. In de komende periode zal Zaanstad besluiten op welke manier asfaltverjonging geïmplementeerd kan worden in de meerjaren onderhoudsplanning van de asfaltwegen. De komende nacht, donderdag 4 op vrijdag 5 juli, wordt de coating op de Westzanerweg aangebracht.