ZAANDAM - Zaanstad heeft ingestemd met het tijdelijk opvangen van vluchtelingen in de Achtersluispolder in Zaandam. Begin november opent het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het noodopvangcentrum in een voormalige hotelboot aan de Rijshoutweg. Dat betekent dat het COA akkoord is om aan alle door Zaanstad gestelde voorwaarden te voldoen. De afspraken zijn vastgelegd in een zogenoemde "bestuursovereenkomst" die zowel door het COA als door Zaanstad is ondertekend.

In de noodopvang is plek voor ongeveer 400 mensen voor een periode van één jaar, met een optie voor verlenging met een half jaar. De komende weken wordt de locatie en het schip waar de mensen op verblijven klaar gemaakt voor gebruik. Het COA vraagt een gebruiksvergunning aan en er vindt een brandveiligheidscheck plaats.

Rondleiding en overleg
Voor Zaanstad is het belangrijk dat inwoners en ondernemers goed geïnformeerd worden over de opvang. Daarom organiseert het COA op zaterdagmiddag 30 oktober rondleidingen. Op die dag laten medewerkers van het COA de opvanglocatie zien en beantwoorden vragen over het reilen en zeilen in een noodopvangcentrum. Inwoners kunnen zich voor een van de tijdsblokken aanmelden met een mailtje naar noodopvang@zaanstad.nl. De rondleidingen starten om 13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 en 15.15 uur en er is in totaal plek voor 240 mensen. Voor ondernemers in de directe omgeving van het Noodopvangcentrum is er volgende week een overleg met het COA en de gemeente.

Vrijwilligers kunnen zich melden
In het noodopvangcentrum zal ook het vrijwilligerswerk worden opgestart, bijvoorbeeld voor activiteiten en taallessen. Inwoners die graag willen helpen als vrijwilliger, kunnen zich alvast aanmelden met een mailtje naar noodopvang@zaanstad.nl

Verzoek COA: dringend extra opvang nodig
Eind september deed het COA een verzoek aan de gemeente om een opvanglocatie mogelijk te maken in de Achtersluispolder in Zaandam. Het COA deed dit verzoek nadat bleek dat een eerdere mogelijke locatie op het Hembrugterrein niet snel genoeg beschikbaar zou zijn. Er zijn snel extra opvangplekken nodig.
College pakt maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het College van B&W in Zaanstad heeft vanaf het eerste verzoek aangegeven positief te staan tegenover het bieden van hulp in de vorm van noodopvang. Er ligt een urgente opgave en het college pakt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom gaat het college, zeker nu de afspraken over de randvoorwaarden zijn gemaakt, ook akkoord met een noodopvangcentrum in Zaanstad.

Afspraken over de voorwaarden
Alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Hierin zijn onder andere de rolverdeling en afspraken tussen het COA, de gemeente en maatschappelijke partners expliciet vastgelegd. Daarnaast staat beschreven waar het COA zoal verantwoordelijk voor is. Het COA is verantwoordelijk voor:

  • Beheer, leefbaarheid, veiligheid en toezicht rond de opvanglocatie in afstemming met gemeente, politie, een beveiligingsbedrijf en de veiligheidsregio
  • Alle kosten die worden gemaakt;
  • Een passend activiteitenaanbod;
  • Een ontmoetingsruimte in de nabijheid van de opvanglocatie;
  • Veilig vervoer van de mensen die worden opgevangen;

    Communicatie wordt door het COA en de gemeente gezamenlijk opgepakt.