ZAANDAM - Vanmorgen hesen Frankie Vos van stichting de Zaanse Regenboog en wethouder Inclusiviteit, Rita Noordzij de Zaanse regenboogvlag op het gemeentehuis van Zaanstad. Op zondag 11 oktober is de jaarlijkse ‘Coming Out Day’. De dag dat je openlijk uitkomt voor wie je bent en van wie je houdt. Wethouder Noordzij: “We vieren deze hele week Coming Out 2020 en dragen uit dat Zaanstad een inclusieve Regenboogstad is, waar iedere LHBTI’er zichzelf moet kunnen zijn. Juist nu, juist in deze tijd dat we fysiek verder van elkaar afstaan, is het belangrijk om te laten zien dat je er voor elkaar bent. En, als dat nodig is, ook voor elkaar opkomt. Dat doen we door niet een dag, maar deze hele week de regenboogvlag te hijsen. We nodigen iedereen uit om deze vlag ook op te hangen en solidair met elkaar te zijn.”

Tijdens Coming out 2020 wordt aandacht besteed aan het moment dat LHBTI’ers openlijk voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomen: de coming-out. Dit is nog steeds niet gemakkelijk, omdat het nooit vanzelfsprekendheid is dat LHBTI’s geaccepteerd worden door de omgeving.

Frankie Vos, stichting De Zaanse regenboog: “11 oktober is het Coming out dag. Het is belangrijk om deze dag ook in Zaanstad te vieren en jezelf zichtbaar te maken en het leven in vrijheid te vieren. Wanneer iemand het (nog) niet durft om zichzelf te outen kan deze dag daarbij helpen om hen te ondersteunen. Om te omarmen voor wie zich niet geaccepteerd voelt en worstelt. Het voor familie en vrienden verborgen moet houden. Onzichtbaar op straat of werkplek moet zijn. Gepest en buitengesloten wordt. Geen regenboogvlag durft uit te hangen. De Zaanse Regenboog roept daarom iedereen op om massaal de (Zaanse) Regenboogvlag uit te hangen om te laten zien dat iedereen het recht heeft om te zijn wie je wilt zijn en te houden van wie je wilt. Daar staan wij voor!”

Vergroten van acceptatie
Nog steeds krijgen LHBTI’s te maken met afwijzing, uitsluiting en geweld. Van jong tot oud, op straat, op het werk, de sportvereniging en op school. LHBTI jongeren hebben meer depressieve klachten en zijn eenzamer dan gemiddeld bij jongeren. Ouderen gaan soms ‘terug de kast in zodra ze naar een verzorgingstehuis verhuizen, omdat ze niet worden geaccepteerd. Dat gebeurt ook in Zaanstad. Daarom zet gemeente zich in voor meer veiligheid, zichtbaarheid, zelfverzekerdheid en sociale acceptatie van LHBTI’s in Zaanstad.

De Zaanse regenboogvlag wappert niet alleen op Coming Out dag, maar deze hele week. Om de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap in Zaanstad te vergroten en te laten zien dat we staan voor vrijheid, diversiteit en inclusie. En letterlijk ‘kleur te bekennen’, in alle kleuren van de regenboog.

Jongeren
Voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar is pas een app ontwikkeld, waarbij jongeren op een veilige manier digitaal met elkaar in contact kunnen komen. De app Jong&Out is gratis beschikbaar in alle smartphone app-stores en via de website www.jongenout.nl. Daarnaast bestaat er een netwerk van honderden scholieren dat vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Jaarlijks brengen ze de Paarse Vrijdagkrant uit, die ook dit jaar verschijnt. Meer informatie over dit zogenoemde Gender and Sexuality Alliance (GSA) -netwerk is te vinden op www.gsanetwerk.nl.

Zaanstad Regenboogstad
Zaanstad zet zich in op het versterken en verbinden van de bestaande netwerken, voorlichting, activiteiten voor ouderen en de versteviging van de Gender and Sexuality Alliance (GSA) op scholen. De gemeente heeft diverse partners betrokken bij het vaststellen van deze thema’s. Het thema van 2020 is onderwijs. Ook binnen de gemeente zijn LHBTI ambtenaren actief om aan een inclusievere organisatie te werken.
Meer informatie? Kijk op www.zaanstad.nl en zoek op regenbooggemeente. Meer info over stichting de Zaanse regenboog: www.dezaanseregenboog.nl