ZAANDAM - In 2030 kan je op veel plekken verspreid over heel Zaanstad terecht voor je dosis cultuur: in buurthuizen, kerken, bedrijfspanden en parken, overal valt van alles te beleven. In het verstedelijkte Zaandam hebben culturele basisfuncties een fysieke vestiging en ook in het noorden van Zaanstad is een cultuurvoorziening. Ieder kind krijgt van jongs af aan te maken met cultuur en via kinderen worden ook ouders bereikt. Er nemen meer mensen deel aan culturele activiteiten en verenigingen hebben een nog sterkere sociale functie. Zaanstad heeft nog steeds plekken voor popbands, locatietheater, ateliers, broedplaatsen en pop-ups en er wordt op cultureel gebied volop samengewerkt en uitgewisseld waardoor verrassende producties tot stand komen. Bovendien is er in Zaandam een nieuw museum dat als cultuurhistorische ‘huiskamer’ van de stad gaat dienen. Dat en veel meer staat beschreven in “Zaanstad bruist”, de cultuurvisie 2019-2030 die het college heeft aangeboden aan gemeenteraad.

“Een stad die investeert in cultuur is letterlijk en figuurlijk een rijke stad”, stelt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. “Daarom ben ik ook zo blij met de voorgestelde cultuurvisie. Door te investeren in cultuur voor jong en oud bestrijden we achterstanden en kansenongelijkheid. Cultuur en cultuuronderwijs zetten aan tot kritisch en creatief denken, reflectie en samenwerken. Het levert bovendien een positieve bijdrage aan de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en het draagt bij aan versterking van de Zaanse identiteit. Samen met inwoners, organisaties, raad en vele anderen zijn we de afgelopen maanden in gesprek geweest om deze visie vorm te geven. Het doel: een nog bruisender Zaanstad in 2030. Met deze visie als uitgangspunt gaat dat zeker lukken.

Visie van de stad
In 2018 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om te komen tot een complete heroriëntatie van, en visie op cultuur in Zaanstad. Het Zaanse cultuurbeleid was toe aan een eigentijdse en frisse blik om voorbereid te zijn op de toekomst. De afgelopen periode heeft de gemeente op verschillende plekken, momenten en manieren gesprekken gevoerd met bewoners, cultuurgebruikers, -deelnemers en -liefhebbers, organisatoren en cultuurmakers over hun visie op cultuur in Zaanstad. Uit alle gesprekken kwam een aantal gemeenschappelijke thema’s naar boven. Dit zijn de rode draden, die kleur geven aan deze nieuwe cultuurvisie.

Uitgangspunten
“Cultuur kan een bijzondere rol spelen in onze Zaanse samenleving”, zegt Munnikendam. “Het prikkelt de verbeelding en stimuleert vernieuwing. Er ontstaan nieuwe en verrassende verbindingen tussen mensen en organisaties. Uit de gesprekken in de stad kwam dit ook telkens naar voren. Het gaat om een ambitie die we niet alleen als gemeente, maar met alle betrokken partijen gezamenlijk willen uitdragen en realiseren. Uiteindelijk hebben we al die input samengebracht in een paar uitgangspunten”.

- Een divers en kwalitatief goed basisaanbod draagt de culturele structuur in Zaanstad. Hiervoor is structurele ondersteuning beschikbaar. Dit aanbod beweegt mee met de veranderende samenleving en wordt uitgevoerd door actieve en verbindende culturele organisaties die gevestigd zijn in passende en toekomstbestendige gebouwen.
- Cultuur draagt bij aan bestrijden van achterstanden en ongelijkheid. Samen met het onderwijs wordt gewerkt aan een culturele leerlijn voor kinderen die helpt om kinderen te ontwikkelen tot kritische volwassenen. Bovendien draagt cultuur bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en sociaal isolement. Samen met maatschappelijke partners wordt hier invulling aan gegeven.
- Bij stedelijke ontwikkelingen is ruimte en aandacht voor culturele initiatieven zoals broedplaatsen.
- Zaanstad heeft vele culturele talenten. Deze kunnen veel zelf, maar soms is een steuntje in de rug nodig. Wij hebben subsidies waarmee flexibel activiteiten ondersteund kunnen worden.
- Samenwerking en delen van kennis is belangrijk voor culturele bloei. De gemeente gaat organisaties helpen om een levend cultureel netwerk te ontwikkelen. - Het unieke Zaanse verhaal moet meer worden uitgedragen. Dat kan door gebruik te maken van ons erfgoed, bijzondere evenementen en door het verbeteren van ons museale aanbod.

Aan de slag voor een bruisend Zaanstad in 2030
Zaanstad bruist! Cultuurvisie 2019–2030 beschrijft de visie en de voorwaarde scheppende uitgangspunten waarbinnen cultuur zich de komende 10 jaar kan ontwikkelen. Op 23 mei wordt de cultuurvisie in het Zaanstad Beraad besproken met de gemeenteraad en op 28 mei neemt de raad een besluit. Daarna wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda die concrete acties koppelt aan de uitgangspunten voor de visie. Deze agenda beschrijft de inzet voor de periode 2020-2024 en wordt nog in 2019 vastgesteld.