ZAANDAM - Zaanstad dient opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat om een bijdrage van ruim € 12 miljoen euro voor publieke investeringen, die nodig zijn voor de bouw van 2.422 extra woningen in Zaandam Zuid/Hembrugterrein en Zaandam Oost/Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage van € 9,5 miljoen voor de Kogerveldwijk en € 11,2 Zaandam Centrum en € 11,3 miljoen voor Zaanstad Noord.

Wethouder Songül Mutluer: "Met de mogelijke toekenning van deze derde tranche van de Woningbouwimpuls kunnen we door met de versnelling van onze woningbouwplannen. Dat is gelet op het woningtekort noodzakelijk. Daar komt nog bij dat we met deze aanvraag heel goed aansluiten bij onze ambities in Zaanstad. Minimaal 50% van de te bouwen woningen moet vallen onder het betaalbare segment. En door de nadruk te leggen op starters en mensen met een middeninkomen, krijgen zij meer kans op de woningmarkt. In Zaandam Zuid zetten we met deze aanvraag in op 698 extra woningen en in Zaandam Oost op 1.724."

Met de aanvraag voor de Woningbouwimpuls kunnen publieke investeringen worden gedaan.

Wethouder Hans Krieger: "De bijdragen uit de Woningbouwimpuls helpen bij het sneller realiseren van extra woningen. Maar meer dan woningen alleen, zetten we in op gebiedsontwikkeling van kwaliteit. In Zaandam Zuid gaat het dan bijvoorbeeld om betere voetgangers- en fietsverbindingen naar het centrum, mobiliteitshubs en herinrichting van de Hemkade en Havenstraat. Ook in Zaandam Oost gaat het om betere fietsverbindingen en daarnaast bijvoorbeeld om extra parkeerplaatsen in de Kleurenbuurt, het vergroenen van de Vermiljoenweg-Weer-Twiskeweg en het verbeteren van buurtpleinen. Zaanstad groeit en met deze investeringen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de stad meegroeit."

Een besluit van het Rijk wordt verwacht voor eind 2021.