ZAANDAM - Zaanstad wil sneller het collectieve warmtenet ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente samen met grondstoffen- en energiebedrijf HVC een intentieovereenkomst opgesteld. Beide partijen spreken hiermee af om een onderlinge samenwerking te onderzoeken, voor een extra warmtenet.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om bijvoorbeeld huizen en kantoren te verwarmen. Los van de samenwerking met Warmtenetwerk Zaanstad (WNZ), Bioforte en Engie in het bestaande warmtenet, wil de gemeente nu mogelijkheden onderzoeken met HVC voor een extra warmtenet in Zaanstad met een nieuwe duurzame warmtebron.

De energietransitie en Zaanstad klimaatneutraal

Wethouder René Tuijn (o.a. Duurzaamheid): “Onze ambitie is om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. De energietransitie is daarbij belangrijk, zodat we steeds meer overgaan van olie en aardgas, naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie en duurzame warmtebronnen. Warmtenetten zijn in het grootste deel van Zaanstad de warmteoplossing met de maatschappelijk laagste kosten. Daarom willen we graag onderzoeken hoe we dit sneller op grotere schaal kunnen inzetten.”

Samenwerken met HVC

HVC ondersteunt aandeelhoudende gemeenten, waaronder gemeente Zaanstad, bij het vormgeven van de warmtetransitie. HVC is een publiek warmtebedrijf dat integraal warmtenetten realiseert en verantwoordelijk is van opwek tot aan levering van warmte. Zij heeft inmiddels in 12 gemeenten warmtenetten aangelegd. Marco van Soerland, directeur warmte bij HVC: “De komende jaren gaat collectieve warmte een grote rol spelen in de warmtetransitie. Wij onderzoeken graag samen met gemeente Zaanstad de mogelijkheden voor een warmtenet in deze gemeente met duurzame warmtebron.”

Gemeenteraad is positief

De gemeenteraad heeft donderdag 14 september positief gereageerd op het voorstel om de samenwerking met HVC te onderzoeken. Op korte termijn wordt de intentieovereenkomst ondertekend en kan een gezamenlijk team de mogelijkheden voor de samenwerking verder onderzoeken.