ZAANDAM - De Raad van State zal naar verwachting morgen (dinsdag) een uitspraak doen over het beroep van Port of Amsterdam tegen het Omgevingsplan Hembrugterrein. De Port of Amsterdam maakt zich zorgen over de effecten van de ontwikkeling van het Hembrugterrein voor de bedrijven in de Amsterdamse haven. De gemeente Zaanstad is van mening dat deze belangen goed zijn meegenomen in het plan dat voorlag. Ongeacht de uitkomst zijn Port of Amsterdam en Zaanstad van mening dat zij in gezamenlijkheid aan een oplossing werken die zowel de belangen van de havenbedrijven aan het Noordzeekanaal als de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad faciliteren.

Hans Krieger, wethouder van onder meer Ruimtelijke Ordening: ‘We hebben geprobeerd in het omgevingsplan zo goed mogelijk rekening te houden met alle verschillende belangen in het gebied. Want balans tussen leefbaarheid en economie is veel waard. Wij willen van het Hembrugterrein een levendige werk-woonbuurt maken, maar ook de belangen van de havenbedrijven moeten we goed borgen. Zaanstad heeft onder meer een grote cacaoverwerkende industrie. Ook bij de stedelijke ontwikkeling van de Achtersluispolder zullen Zaanstad en Port of Amsterdam op die wijze gezamenlijk optrekken om een goede balans tussen leefbaarheid en economie te borgen’.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Ongeacht de uitkomst van de uitspraak van de Raad van State zijn wij blij dat deze duidelijkheid schept over de toepassing van ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Stedelijke ontwikkeling bevindt zich steeds vaker in nabijheid van haven- en industriegebied. Dit legt samen met energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie een grote druk op de beschikbare ruimte in de regio. Op basis van deze uitspraak kunnen we samen met de gemeente Zaanstad kijken naar verdere ontwikkelingen in onze haven en Zaanstad. Ons doel is om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden die recht doet aan alle belangen van alle betrokkenen en die ook voor de toekomst zekerheid biedt voor de bedrijven in de haven.’

Over het Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is na jaren afgesloten te zijn van de omgeving te zijn, sinds 2012 langzaam aan het ontwaken. Monumenten worden hersteld en diverse ondernemers hebben hun plek op het terrein gevonden. Het karakter van het plangebied vormt een belangrijk uitgangspunt bij de planontwikkeling. Zowel vanuit de omgeving als vanuit het terrein zelf bestaan aandachtspunten voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en werkgebied.