ZAANDAM - De zes Zaanse fracties van de POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA presenteren het coalitieakkoord 'Slagen Maken'. De partijen willen zichtbare slagen maken, door samen de handen uit de mouwen te steken. Daarbij richten ze zich op de uitvoer van bestaand beleid, met concrete resultaten voor inwoners en ondernemers.

“Zaanstad maken we samen. Er zijn zoveel mensen, organisaties en ondernemers die de gemeente kleur en energie geven. We noemen dit buurtkracht. In onze visie moeten we vooral deze kracht in de samenleving versterken, door te faciliteren, verbinden en stimuleren waar nodig. Alles begint met de manier waarop wij naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners luisteren. We sluiten daarom geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zoeken actief de samenwerking op,” aldus Harrie van der Laan (POV) namens de zes partijen.

Groeien met kwaliteit en kansengelijkheid

De komende bestuursperiode bouwen de partijen voort op de zes thema’s kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. De coalitie gaat werken aan nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer mogelijkheden om te bewegen, klimaatadaptatie, betere voorzieningen en ruimte voor banen en bedrijvigheid, zodat er een goede balans tussen wonen en werken in Zaanstad blijft.

“We willen daarbij goed kijken wat elke kern, wijk of buurt nodig is. Zaanstad is verschillend en elk gebied vraagt een eigen aanpak. Deze coalitie wil vooral inzetten op die groepen en plekken waar dit het meest nodig is. Waar je wieg staat in Zaanstad, mag geen invloed hebben op de kansen die je krijgt”, zegt Van der Laan.

Specifieke investeringen

In het coalitieakkoord staan ook specifieke investeringen, zoals het Bomenbeleidsplan, het openhouden van buurthuizen en begraafplaatsen, geluidswallen voor de A8, armoedebestrijding en een kwalitatieve uitvoer van de woningbouwplannen. Daarbij wordt een duidelijke link gelegd tussen duurzame, energiezuinige woningen en het tegengaan van energiearmoede in Zaanse huishoudens. Leges voor kleine vergunningen en hondenbelasting worden afgeschaft. Ook worden ‘Roze Zaterdag’ en het ‘Molenaarserf op de Hemmes’ mogelijk gemaakt.

Kandidaat-wethouders

  • Harrie van der Laan (namens de POV)
  • René Tuijn (namens de PvdA)
  • Stephanie Onclin (namens de VVD)
  • Natasja Groothuismink (namens ROSA)
  • Wessel Breunesse (namens GroenLinks)
  • Gerard Slegers (namens CDA)

Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering, dit is via een livestream te volgen. Ook worden dan de kandidaat wethouders geïnstalleerd. De beoogde eerste werkdag van het nieuw college is maandag 20 juni.

Klik hier voor het Coalitieakkoord 'Slagen Maken' 2022-2026