ZAANDAM - In Zaanstad is de campagne van start gegaan waarin aandacht wordt gevraagd voor straatintimidatie. Dit is onderdeel van een aanpak die, onder andere, moet zorgen voor meer bewustwording over dit onderwerp. Om straatintimidatie aan te pakken werkt de gemeente intensief samen met partners zoals zorg en politie.

Voorbeelden van straatintimidatie zijn sissen, fluiten, nalopen en in het nauw drijven van iemand. Burgemeester Jan Hamming: ‘In Zaanstad moet iedereen zich veilig voelen en ongestoord de op straat kunnen. Je anders kleden, bepaalde straten vermijden of niet alleen naar huis durven gaan: slachtoffers van straatintimidatie passen soms hun gedrag aan. Dit komt omdat mensen zich door straatintimidatie, zich onveilig voelen op straat. Dit is natuurlijk onacceptabel. Sta daarom op tegen straatintimidatie. Probeer als je iets verdachts ziet, in te grijpen en zoek contact met het slachtoffer. Vraag bijvoorbeeld hoe het met diegene gaat. Daarmee toon je betrokkenheid en geef je steun aan het slachtoffer.’

Voorlichting op scholen en posters in de gemeente

Zaanstad gaat de komende tijd aan de slag met bewustwording van Zaankanters over straatintimidatie en wat mensen hiertegen kunnen doen. Dat gebeurt met behulp van een communicatiecampagne en met bijvoorbeeld voorlichting op scholen die gegeven wordt door Stichting Halt.

Melding van straatintimidatie


Inwoners die straatintimidatie willen melden kunnen mailen naar straatintimidatie@zaanstad.nl. Dit is belangrijk omdat we hierdoor een beter beeld krijgen in hoe vaak het voorkomt en inzicht over plaatsen, waar veel straatintimidatie voorkomt. Zo kunnen we gerichte stappen zetten om straatintimidatie aan te pakken. Als er sprake is van zware vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling, dan kunnen mensen de politie bellen, via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).

Samenwerkende partners

De partners met wie de gemeente samenwerkt zijn onder andere Bureau Discriminatiezaken, De Zaanse Regenboog, GGD, Stichting Halt, Politie, Jongerenwerk, de Paarse Vrijdagkrant, Sociale Wijkteams, Stichting Jeugdteams, Stichting RAAZ, Straathoekwerk en de GGD.