ZAANDAM - Een Monetjaar in 2021; dat wil het college van Zaanstad samen met partners uit de stad gaan organiseren. Dan is het precies 150 jaar geleden dat de wereldberoemde Franse schilder de Zaanstreek bezocht. Een Monetjaar zou kunnen bestaan uit een expositie met werken van Monet, met sateliettentoonstellingen, een programma voor de hele stad en een zomerfestival. Om daadwerkelijk een Monetjaar te organiseren dat lokale, nationale en internationale uitstraling heeft moet eerst een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan.

Wethouder cultuur en toerisme Sanna Munnikendam: ‘In 2021 is het 150 jaar geleden dat Monet hier vier maanden verbleef en we willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Monet was gefascineerd door het Zaanse landschap en hij schilderde de Zaanstreek op een manier die voor elke Zaankanter herkenbaar is. Dat is iets waar we met elkaar trots op mogen zijn. In de schilderijen van Monet wordt het Hollands landschap met zijn molens vastgelegd aan de vooravond van de industriële revolutie. Met Monet hebben we een unieke troef in handen om Zaanstad bekendheid te geven als aantrekkelijke stad om in te wonen en te recreëren. Bovendien is dit een uitgelezen kans om de groei van het aantal (inter)nationale toeristen naar de Zaanstreek te bevorderen. Dat heeft weer een positieve invloed op onze lokale economie’.

Onderzoek
De eerstvolgende stap is een haalbaarheidsonderzoek. Dat bestaat uit een aantal onderdelen. Zo wordt bekeken welke werken in 2021 beschikbaar zouden zijn voor een expositie in het Zaans Museum. Daarnaast wordt gekeken naar de investeringen die nodig zijn om het museum geschikt te maken voor die expositie. Ook wordt gekeken naar een logisch en samenhangend programma voor heel Zaanstad. Hiervoor wordt een plan gemaakt dat als leidraad dient voor de gehele invulling van het Monetjaar. Eind 2018 moet er een businessplan liggen waar de haalbaarheid en de financiële consequenties van een Monetjaar in staan omschreven.

Monet in de Zaanstreek
Schilder Claude Monet (1840-1926) verbleef in 1871 vier maanden lang in Zaandam en maakte 25 schilderijen en negen schetsen van het kenmerkende Zaanse en Hollandse landschap aan de vooravond van de industrialisatie. Zijn werken geven een impressie van de kwaliteiten van Zaandam en de Zaanstreek: de weerspiegelingen van de omgeving in het water, de veelkleurige gebouwen, molens, houten huizen, weidse landschappen met verre horizonten en prachtige wolkenluchten, scheepvaart en bedrijvigheid. Het landschap en een deel van de plekken waar hij verbleef zijn nog steeds te bezoeken. Daarmee vormen de schilderijen een concreet handvat om de kwaliteiten van de huidige Zaanstreek en het omringende landschap te laten zien en te versterken.