ZAANDAM - Om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de gemeente het afgelopen jaar € 1,65 miljoen geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. In 18 van de 44 panden zijn investeringen gedaan in onder andere isolatie, warmtepompen en ledverlichting. Het stadhuis in Zaandam en het pand waarin de Omgevingsdienst zit, zijn de afgelopen jaren voorzien van 700 zonnepanelen. Samen goed voor de energie-opwek voor 58 huishoudens. Ook is onderzocht welke gemeentelijke daken nog meer geschikt zijn voor de opwek van zonne-energie. De voorbereidingen op de uitrol van zonnepanelen op deze daken zijn in volle gang.

Wethouder Grondzaken Hans Krieger: "Investeren in duurzaamheid is hartstikke belangrijk. Uiterlijk in 2040 moet Zaanstad een klimaatneutrale stad zijn. Dat is een grote opgave voor bewoners, ondernemers en ook voor de gemeente zelf. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente het goede voorbeeld geven door onze eigen panden op een veilige en verantwoorde manier energiezuiniger maken."

18 panden energiezuiniger door extra isolatie, ledverlichting en technische maatregelen
Het afgelopen jaar heeft de gemeente dertien gymzalen, drie kantoorpanden, één culturele voorziening en één brandweerlocatie energiezuiniger gemaakt. Dit is gebeurd door onder andere spouwmuur- en dakisolatie, het aanbrengen van ledverlichting, dubbel glas, het herstellen van warmtelekken en het nemen van technische maatregelen in de installaties. Om deze verduurzamingsoperatie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, gebeurt dit tijdens het reguliere onderhoud van het vastgoed. De komende jaren zullen de resterende panden ook op deze manier onder handen worden genomen zodat uiteindelijk alle gemeentelijke gebouwen voor een energielabel A in aanmerking komen (het meest energiezuinige label voor gebouwen).

Gemeentelijk vastgoed dat al is voorzien van zonnepanelen
Het stadhuis in Zaandam is voorzien van 652 zonnepanelen die jaarlijks 156.480 kWh aan elektriciteit opbrengen. Het pand in Zaandam waarin de Omgevingsdienst is gehuisvest (ook bekend als 'De Bonkelaar') heeft sinds begin dit jaar ook zonnepanelen op het dak. Beide panden samen kunnen omgerekend 58 huishoudens voorzien van energie.

Daar waar mogelijk zonnepanelen op gemeentelijke daken
De restvraag aan energie van de panden gaat de gemeente daar waar mogelijk opwekken via zonnepanelen. Er is in kaart gebracht welke daken geschikt zijn voor de plaatsing van pv-panelen. Tijdens het plaatsen van de zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed, is naar voren gekomen dat dit complexer is, meer veiligheidsrisico's kent en meer onderzoek vergt dan het plaatsen van zonnepanelen op een gemiddelde woning. Rond de 37% van het totale dakoppervlakte van 39.000 M3 kan rendabel gebruikt worden voor de opwek van zonne-energie. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van zo'n 500 huishoudens. 17% van de daken staat voornamelijk in de schaduw en is daardoor niet geschikt. De overige daken zijn niet bruikbaar door aanwezige installaties (denk aan ventilatoren en voorzieningen voor de dakveiligheid) of zijn constructief niet veilig genoeg. Hier zal de benodigde energie via warmtepompen en andere duurzame technieken worden opgewekt.

Voorbereiding in volle gang
De aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed verloopt via een Europese aanbesteding. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang. Rond medio 2020 vindt de aanbesteding plaats. Naar verwachting kan eind 2020 gestart worden met de uitrol. Als alle verduurzamende maatregelen per locatie zijn doorgevoerd, zal de CO2-besparing per pand worden doorgerekend.

Meer weten over de Zaanse klimaatdoelstellingen en welke duurzame initiatieven er nog meer in Zaanstad zijn? Kijk op Nieuw Zaans Klimaat.