ZAANDAM - 'Goed voor het klimaat en besparing op energiekosten'Meer dan de helft van de gemeentelijke gebouwen voldoet inmiddels aan energielabel A voor overheidsgebouwen. In totaal heeft de gemeente in 2021 € 2 miljoen geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van haar eigen vastgoed. Zo zijn zeven panden, waaronder een aantal gymzalen en de kazerne aan de Dorpstraat, voorzien van zonnepanelen. In totaal wekt 25% van de gemeentelijke gebouwen nu haar energie op via pv-panelen. Verder zijn 14 locaties voorzien van spouwmuurisolatie en HR++ glas. In 24 panden zorgt automatisch gestuurde LED-verlichting ervoor dat er geen lampen branden als er niemand in het gebouw is.

In het Zaantheater zijn de leidingen na-geïsoleerd zodat er geen warmte 'weglekt'. In Filmhuis De Fabriek is de ventilatie aangepast naar CO2-gestuurd zodat de ventilatie alleen aangaat als er bezoekers in de filmzaal zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd om CO2 te besparen.

Goede voorbeeld geven

Wethouders Annette Baerveldt (Duurzaamheid) en Hans Krieger (Grondzaken): "Investeren in duurzaamheid is hartstikke belangrijk. Uiterlijk in 2040 willen wij een klimaatneutrale stad zijn. Dat is een grote opgave voor onze inwoners en ondernemers. Maar ook voor de gemeente zelf. Het college vindt het belangrijk dat we als Zaanstad het goede voorbeeld geven door onze eigen panden op een veilige en verantwoorde manier energiezuiniger maken. Dit is niet alleen goed voor het klimaat maar het drukt ook onze energiekosten."

Energie besparen en daar waar mogelijk duurzaam opwekken

De gemeente doet dit door allereerst in alle panden het energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Denk aan isoleren, automatische bediening van de verlichting, het dichten van kieren en andere warmtelekken en het plaatsen van HR++ glas. De installaties worden zo zuinig mogelijk afgesteld en de gemeente gebruikt de nieuwste technieken om het energieverbruik omlaag te brengen. Daar waar mogelijk wordt geïnvesteerd in duurzame opwek in de vorm van zonnepanelen en in het aardgasvrij maken van panden, bijvoorbeeld in de vorm van een warmtepomp.

Doelstelling

De doelstelling van de gemeente is alle permanent beheerde gebouwen zo energiezuinig maken dat zij voldoen aan energielabel A of hoger voor overheidsgebouwen. Het gaat hierbij om circa 60 locaties. Met uitzondering van de brandweerkazernes van de veiligheidsregio. Deze kazernes hebben veelal een stallingsfunctie voor voertuigen met een wisselende bezetting waarbij investeringen zichzelf niet altijd terugverdienen. Daarom is de doelstelling voor de brandweerkazernes energielabel B. Inmiddels heeft ruim de helft van de permanent beheerde locaties het energielabel A of hoger.

Zo verantwoord mogelijk investeren

Zaanstad kijkt daarbij of de investeringen opwegen tegen het verwachte rendement van de besparing. Zo moet de terugverdientijd langer zijn dan de resterende levensduur van het gebouw, met een maximum van 15 jaar. Als het gebouw aan de beurt is voor regulier onderhoud, dan worden op dat moment ook de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd zodat Zaanstad zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van het investeringsbudget.

Complexere locaties

In 2026 zal 90% van de gestelde doelen zijn behaald. Ook vindt er de komende jaren aanvullend onderzoek plaats naar de verdere besparingsmogelijkheden bij de meer complexere locaties zoals het Zaantheater en zwembad Zaangolf. Het uiteindelijke doel is om uiterlijk in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn.