ZAANDAM - Zaanstad werkt aan een klimaatneutrale stad. Het verduurzamen van de Zaanse woningen helpt, want deze veroorzaken zo'n 25% van de CO²-uitstoot. Tegelijkertijd heeft 5,41% van de Zaanse huishoudens moeite met het betalen van de energierekening. Deze 'energiearmoede' komt vooral voor bij inwoners met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning. Door de stijgende energieprijzen neemt dit probleem toe. Duurzaamheid en kansengelijkheid zijn belangrijke strategische opgaven voor Zaanstad en daarom krijgt energiearmoede de komende tijd speciale aandacht.

Wethouder Annette Baerveldt (Duurzaamheid, Energietransitie): "Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie. Want het energiezuiniger maken van woningen en het overstappen van gas op een duurzame warmtebron is niet alleen goed voor het klimaat maar óók voor de portemonnee. Daarom werken we aan het versnellen van aardgasvrije wijken en de aansluiting op warmtenetten. Zaanstad wil dat iedereen mee kan doen, daarom heeft energiearmoede een belangrijke rol in de keuze voor de startwijken."

Het omlaag brengen van de energierekening snijdt het mes aan twee kanten. Wethouder Songül Mutluer (Armoede en Wonen): "Zeker voor mensen met een laag inkomen levert een hoge energierekening stress en mogelijk zelfs schulden op. In onze strijd tegen armoede en voor kansengelijkheid willen we schulden voorkomen. Van vaste lasten partijen krijgen we een melding als een inwoner bij hen een betalingsachterstand heeft, zodat we er vroeg bij kunnen zijn en hulp kunnen bieden. De afgelopen maanden kwam 15% van deze meldingen van energieleveranciers. Het is nu belangrijker dan ooit om inwoners te helpen om energie in hun woning te besparen en zo schulden tegen te gaan."

Energiearmoede aanpakken

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek laten doen naar energiearmoede in Zaanstad en mogelijke initiatieven om het probleem aan te pakken. Met deze inzichten wordt nu een plan van aanpak opgesteld, naar verwachting is deze begin volgend jaar klaar. Zaanstad verwacht ook begin volgend jaar ruim € 1,2 miljoen van het Rijk om energiearmoede aan te pakken en kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening te ondersteunen.

Energiecoaches en besparende producten

Nu al kunnen inwoners gratis gebruik maken van een energiecoach. Met een huisbezoek of een videobelafspraak krijgen inwoners advies over het besparen van energie. Daarbij ontvangen ze handige producten, zoals een ledlamp, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. De gemeente betaalt het consult en de gekozen producten. De energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !Woon. Meer informatie staat op www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach.Tot 31 december 2021 kunnen Zaanse huiseigenaren ook nog gebruik maken van de waardebon van € 70,- die eerder dit jaar per post verstuurd is. Inwoners die deze waardebon kwijt zijn, kunnen hem opnieuw opvragen via www.winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/.

Binnenkort ook de FIXbrigade
Vooruitlopend op het plan van aanpak start Zaanstad met een pilot voor een FIXbrigade. De FIXbrigade start waar de energiecoach ophoudt: zij voeren kleine energiebesparende klussen uit. Denk bijvoorbeeld aan kitten, afstellen van de CV-ketel of aanleg van radiatorfolie. Er wordt samengewerkt met Werkom, woningcorporaties, wijkteams, en maatschappelijke organisaties. Zodra er mensen zijn geworven en opgeleid voor de FIXbrigade, kan worden gestart met de eerste huisbezoeken. Deze pilot is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europese project EMPOWER 2.0.