ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad houdt op woensdag 23 juni een online bijeenkomst over windenergie. Zaanstad wil inwoners informeren over de duurzaamheidsopgave en het onderzoek dat Zaanstad doet naar locaties voor wind- en zonne-energie. De gemeente gaat in gesprek met bewoners om op te halen hoe zij aankijken tegen het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Net als de rest van Nederland heeft Zaanstad de opdracht van het kabinet gekregen om in 2030 voor de helft en in 2050 volledig over te zijn op duurzame energie. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is groot. Dat geldt voor zowel de Zaanse industrie als de gezamenlijke huishoudens. Voor een deel van die vraag is zonne-energie een oplossing, maar Zaanstad wil ook onderzoeken hoe windenergie ons als stad kan helpen verduurzamen.

Op zoek naar locaties
Dat betekent dat de gemeente op zoek moet gaan naar locaties om grootschalig duurzame energie zoals zonne- en windenergie op te wekken. Zaanstad ziet kansen voor windmolens aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna. Kansen betekent dat het nog in de verkenningsfase is. Het is nog niet zeker of het door gaat. Er wordt nog nagedacht over het type en het aantal windmolens, en de exacte locaties en er moeten nog partijen gezocht die deze windmolens daadwerkelijk willen bouwen.

Gedeeld eigenaarschap
Het college van B&W wil de belangen van omwonenden en ondernemers meewegen wanneer zij deze windmolens bespreekt. Daarnaast wil Zaanstad de omwonenden en ondernemers bijpraten over de mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap in windmolens, zodat Zaankanters financieel kunnen profiteren van de opbrengst van deze turbines. Daarom organiseert Zaanstad op 23 juni een eerste online bijeenkomst voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Inwoners kunne zich online aanmelden voor deze bijeenkomst.