ZAANSTAD - Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. Zaanstad komt, in navolging op het regionale actieplan voor Zaanstreek-Waterland, daarom met een lokaal actieplan 'Geweld Hoort Nergens Thuis'. Het plan is gemaakt om huiselijk geweld eerder en beter in beeld te hebben, te stoppen en duurzaam op te lossen.


Wethouder Songül Mutluer: "Wie in een gewelddadige of onveilige thuissituatie zit, zit dat soms al jarenlang. Het treft zowel vrouwen als mannen, van kinderen tot ouderen. Mensen kunnen zich schamen, de familie kan hen afwijzen en er kan angst zijn de kinderen kwijt te raken. Hierdoor kan het moeilijk zijn om hulp te vragen, om melding te doen of om advies vragen. Dat is vreselijk, want hoe langer een situatie voortduurt, hoe groter de problemen worden. Als gemeente willen we huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling samen met de politie, zorgorganisaties én inwoners voorkomen en terugdringen."

Ontwikkelingen laten urgentie zien
Elke maand overlijdt er iemand in Nederland aan de gevolgen van huiselijk geweld. Het aantal incidenten ligt veel hoger. Corona maakt slachtoffers van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling extra kwetsbaar. Thuis zitten gezinsleden dicht op elkaar en kunnen spanningen (verder) oplopen.

Het begint bij meer bewustwording
In het actieplan is er allereerst aandacht voor meer bewustwording van wat huiselijk geweld betekent, hoe je het bespreekbaar maakt en waar je hulp en advies kunt krijgen. Direct betrokkenen zoals buren, familie en vrienden van een slachtoffer zijn een belangrijke schakel. Daarom richt de voorlichting zich op inwoners en is deze wijkgericht. Onder andere ervaringsdeskundigen gaan voorlichting geven, zoals via het project Open de Voordeur. Daarnaast wordt aangehaakt bij campagnes zoals Orange the World en de Week van de Kindermishandeling. Een betere bewustwording is ook belangrijk bij de professionals, zodat ze huiselijk geweld eerder signaleren en de meldingen goed op kunnen pakken. Het lokale actieplan richt zich daarom ook op voorlichting en training van deze doelgroep.

Verbeterde samenwerking
Het Zaanse actieplan is een lokale vertaling van het regionale actieplan van Zaanstreek-Waterland, waarmee de samenwerking tussen lokale en regionale organisaties verstevigd wordt. Daarnaast helpt het actieplan 'Geweld Hoort Nergens Thuis' de samenwerking te verbeteren tussen alle partners onderling. Zoals Jeugdteams, Sociale Wijkteams, onderwijs, Veilig Thuis, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze samenwerking is nodig om de ernstige, langdurige en complexe huiselijk geweld situaties goed in beeld te krijgen en te kunnen doorbreken. De acties in het plan richten zich nu op de periode tot eind 2021.