ZAANSTAD - Zaanstad presenteert de gemeenteraad een plan voor het invoeren van een stadspas. Een stadspas biedt voordeel, korting en/of acties bij sport, cultuur, horeca en winkels. De stadspas is straks gratis voor inwoners met een laag inkomen en is daarnaast voor alle inwoners te koop.

Wethouder Songül Mutluer: "De afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een stadspas in te voeren. In de eerste plaats om huishoudens met een laag inkomen beter te bereiken. Het doel is om het hen – en zeker ook hun kinderen - makkelijker te maken om mee te doen aan bijvoorbeeld sport en cultuur en gebruik te maken van de regelingen die we in Zaanstad voor minima hebben. Meedoen en je talenten ontwikkelen moet voor iedereen mogelijk zijn. De stadspas is daarmee een belangrijk instrument om de kansengelijkheid in de stad te vergroten. En juist omdat we meer inwoners met een laag inkomen willen bereiken, willen we geen stigma rondom de stadspas en is deze straks door alle Zaankanters te gebruiken voor kortingen en andere leuke acties."

Iedereen een passend aanbod

Het grootste voordeel van een stadspas is dat inwoners met een laag inkomen makkelijker gebruik kunnen maken van financiële regelingen van de gemeente en van voorzieningen in de stad. Nu wordt vaak bij verschillende loketten gevraagd om bewijs van de inkomenssituatie. Dat hoeft met de stadspas dan niet meer. Een voorbeeld is de regeling Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen een jaar lang gratis lid worden van een vereniging. Met de pas wordt het een stuk makkelijker om hier gebruik van te maken. Zo kunnen straks nog meer kinderen sporten of hun creatieve talenten ontdekken.

In eerste instantie was de stadspas onderzocht voor de doelgroep met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, maar Zaanstad wil dit ophogen naar 120%. Wethouder Songül Mutluer: "Zo bereiken we ook de groep werkenden en ZZP'ers die ook te weinig overhoudt voor extra's zoals sport en cultuur. We krijgen namelijk steeds meer signalen dat ook deze groep de extra ondersteuning goed kan gebruiken."

Planning

De komende tijd wordt, samen met de sportverenigingen, cultuuraanbieders en ondernemers onderzocht welk aanbod er, naast gemeentelijke regelingen zoals Meedoen Zaanstad, precies op de stadspas kan komen. Het idee is dat dit in de loop van de tijd wordt uitgebreid en dat inwoners op steeds meer plekken terecht kunnen met de stadspas. En dat zij via de pas aantrekkelijke acties en kortingen op maat krijgen.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, is het streven om het gebruik van de stadspas te starten in de zomer van 2023.

Meer weten over de ondersteuning die er nu al mogelijk is? Alle informatie over de bestaande regelingen voor minima staat op www.geldwijzer.zaanstad.nl