ZAANDAM - Zaanstad bouwt de komende jaren meer huizen van hout. Hierdoor kan de gemeente sneller én schoner bouwen. De huidige nieuwbouw met materialen als staal en beton zorgt voor veel CO2-uitstoot. Daarnaast lopen we tegen stikstofbeperkingen aan. Dit vertraagt de woningbouw. Gezien de woningnood is dat een probleem. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: "Houtbouw helpt ons bij het oplossen van beide problemen. Het gebruik van hout stoot veel minder CO2 uit en slaat zelfs CO2 op tijdens de levensduur van het gebouw. Daarmee draagt dit bij aan een klimaatneutraler Zaanstad. Ook kunnen we efficiënter bouwen door prefabricage in de fabriek. Vervolgens zetten bouwers een prefab gebouw of een huis in elkaar op de bouwplaats met minder logistieke bewegingen. Het gevolg is nóg minder uitstoot en het verlicht de druk op de wegen. Dit is een geweldige stap vooruit."

Vandaag heeft Zaanstad samen met andere overheden uit de MRA het convenant 'Green Deal Houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam' ondertekend. Op 21 oktober zullen verschillende marktpartijen en kennisinstellingen zich hierbij aansluiten. Alle aangesloten partijen zetten zich in om vanaf volgend jaar minimaal 1 project in houtbouw te realiseren en toe te werken naar 20% van alle nieuwe woningen in de MRA in 2025.Samen met ontwikkelaars onderzoekt Zaanstad de mogelijkheden van houtbouw op verschillende locaties in Zaandam waaronder het Hembrugterrein, Westzanerwerf en de Eilanden van Hain in Krommenie.

Woningnood sneller oplossen

Houtbouw helpt bij de versnelling van de Zaanse woningbouw. Wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen): "Om de woningnood op te lossen en snelheid te creëren, kijken we naar creatieve en onorthodoxe maatregelen. Houtbouw kan daaraan bijdragen. Daarom ben ik erg blij met deze intentie die we uitspreken. Zaanstad is bij uitstek de plek waar we meer met houtbouw kunnen doen. Het zit in ons DNA."

Zaanse houten huizen
Zaanstad kent een lange geschiedenis in de houtbouw. De houten Zaanse molens en huizen uit de 18e eeuw zijn wereldberoemd. Door het vaker toepassen van hout bouwen wij voort op de kennis en ervaring die we van oudsher hebben. Gemeente, ontwikkelaars en technische opleiders in de regio zien volop kansen om van Zaanstad weer de houtbouwstad te maken die zij van oudsher was. Regio College en Bouwmensen KZW (beide onderdeel van Techlands) ontwikkelen een opleiding voor technicus hout en restauratie en een opleiding tot prefab monteur. De twee opleiders bereiden jongeren en werkzoekenden voor op een toekomst in de houtbouw. De vraag naar medewerkers met deze kennis groeit de komende jaren flink.

Moderne hoogbouw

Huizen hoeven niet per se 100% van hout te zijn. Het gaat vooral om het toepassen van hout in de constructie (de drager) van de woningen. Dit gebeurt zowel bij laagbouw als moderne hoogbouw. Het hout moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen in Europa. Er is genoeg jaarlijkse bijgroei in het Europese bos om over te stappen op duurzaam hout

Positief effect op bewoners
De samenwerking binnen de MRA is gericht op het stimuleren van het bouwen met natuurlijke hernieuwbare materialen (bio-based). Hout is in de constructie van een gebouw een goed alternatief voor fossiele materialen zoals staal en beton. Maar ook hennep, bamboe en stro zijn bruikbaar in de bouw. Studies laten zien dat natuurlijke materialen bevorderend zijn voor het welzijn en de gezondheid van bewoners.

Enorme bouwopgave

Doordat overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen optrekken, zorgen we voor een versnelling in de houtbouw in onze regio. We maken afspraken over mogelijke locaties en delen zoveel mogelijk kennis met elkaar. De MRA heeft een enorme bouwopgave voor de komende jaren. Deze samenwerking zorgt dan ook voor een grote impuls in het verduurzamen van de bouw.