ZAANDAM - Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45%. Om daar aandacht voor te vragen doet Zaanstad ook dit jaar weer mee aan de Orange the World campagne van de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en eindigt op 10 december. Over de hele wereld kleuren markante gebouwen en locaties oranje, zo ook de waterval bij het Stadhuis in Zaandam.

Wethouder Songül Mutluer: "Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Het merendeel van de vrouwen krijgt al vanaf jonge leeftijd te maken met ongewenste opmerkingen en straatintimidatie en bijna de helft van de vrouwen ervaart (seksueel) geweld in haar leven. Dit moeten we samen stoppen. Daarom zijn we eerder met onze partners het actieplan 'Geweld hoort nergens thuis' gestart. We willen (seksueel) geweld een halt toeroepen en zorgen dat hulpinstanties beter samenwerken om dit doel te bereiken. De campagne Orange the World is een belangrijk moment om bewustwording te creëren en inwoners te wijzen op wat ze kunnen doen als ze zelf of in hun omgeving te maken hebben met geweld."


Wie doen er mee?
In Nederland wordt de campagne Orange the World gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. In Zaanstad zijn de gemeente en Soroptimistclub Zaanstreek initiatiefnemers. Soroptimisten richten zich met hun doelstellingen op het verbeteren van de rechten, de positie én het leven van vrouwen en meisjes. De hier gevestigde club Zaanstreek voert actie door met de gemeente Zaanstad samen te werken: "Door het oranje licht de komende tijd hier te laten schijnen, wordt gezamenlijk de oproep gedaan om het nog altijd bestaande geweld tegen vrouwen uit te bannen." Ook andere partijen in de stad zijn medestander in de campagne en hangen bijvoorbeeld de Orange the World vlag uit. Denk aan het Zaantheater, Politie Zaanstreek-Waterland, GGD Zaanstreek-Waterland, Havendienst, Bullekerk en Sociale Wijkteams.

Wat kun jij doen?

Iedereen die de oproep van Orange the World wil steunen kan medestander worden, via https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/. Hiermee geef je aan:
Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes
Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen
Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag


Heb je zelf te maken met geweld? Ben je wel eens bang voor je partner of voel jij je onveilig? Praat erover, want praten helpt. Of zoek hulp. Voor jezelf of een ander. Kijk op www.zaanstad.nl met zoekterm 'huiselijk geweld' voor informatie over hulp en ondersteuning.