ZAANDAM - De gemeente heeft een nieuwe bieding uitgebracht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) voor de vestiging van een Europese School op de locatie Overtuinen B. Omdat Zaanstad en HSB, de ontwikkelaar van de woningbouw op Overtuinen B, afspraken hebben gemaakt over een kostenvergoeding voor het geval de ontwikkelaar minder woningen kan bouwen. Hiermee is de bieding definitief geworden. De koopsom voor de grond is onveranderd en blijft staan op € 6.520.000. Dit is inclusief de plankosten van de ontwikkelaar.

Als OCW ervoor kiest om de Europese School in Zaanstad te vestigen, dan kan HSB minder woningen bouwen dan gepland. Daarom is afgesproken dat er in dat geval een vergoeding komt voor de plankosten die HSB al gemaakt heeft. Denk aan de kosten voor alle voorbereidingen die nodig zijn om te komen tot een ontwerp voor een woningbouwproject. Deze vergoeding is doorberekend in de definitieve bieding aan OCW. Mocht de Europese School niet in Zaanstad landen, dan bouwt HSB alle woningen zoals gepland in het Stedenbouwkundig Plan Verkadebuurt.

Kostendekkend
De bieding van € 6.520.000 is kostendekkend voor Zaanstad. Hierin zitten naast de grondprijs alle kosten verwerkt die de gemeente moet maken voor het voorbereiden van de bouw van de school. OCW neemt de bouwkosten van de Europese School voor haar rekening, net als de onderhouds- en exploitatiekosten. De komst van de school heeft geen effect op de begroting van Zaanstad en levert onze stad de nodige voordelen op.

Banen voor onze inwoners
Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: “De komst van een Europese School is een enorme aanwinst voor de stad. Zaanstad wordt daarmee aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en dat is goed voor de werkgelegenheid. Ons imago verbetert en dat zorgt op de lange termijn voor meer welvaart in de hele stad. Zaanstad moet een echte maak-stad blijven met bedrijven die zorgen voor banen en voor toekomstmogelijkheden voor onze inwoners.”

Bedrijven van de toekomst

Grote Zaanse werkgevers geven aan dat zij internationale kenniswerkers nodig hebben om verder te kunnen groeien en innoveren. De komst van een Europese school helpt daarbij omdat kinderen van kenniswerkers dan internationaal onderwijs kunnen volgen. “Zaanstad zet zich hierdoor ook op de kaart bij bedrijven die zorgen voor de banen van de toekomst. Denk aan bedrijven die een rol spelen in de energietransitie, in IT en in de Techsector. Het hebben van een Europese School is een boost die het hele noordelijke deel van Metropool Regio Amsterdam aantrekkelijker maakt voor het (internationale) bedrijfsleven. We willen een stad zijn én blijven waar mensen prettig wonen én werken”, aldus Krieger.

Geen vergoeding eventuele ontwikkelschade
Deze bieding vervangt de bieding van 17 februari 2021. De vorige bieding bevatte de grondprijs en daar bovenop een schatting van eventuele gederfde ontwikkelschade voor het geval HSB een rechtszaak zou starten tegen de gemeente. Omdat dit niet het geval is, vervalt dit extra bedrag bovenop de grondprijs.

OCW verwacht voor het einde van 2021 een besluit te nemen over de locatie van de Europese School.