ZAANSTAD - Zaanstad krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een bedrag van 3 miljoen euro om versneld op drie locaties tijdelijke woningbouw te realiseren: Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en Broedplaats de Hoop. Deze bijdrage is met name bedoeld voor huisvestiging van kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, dak- en thuislozen, spoedzoekers en statushouders.


Wethouder Songül Mutluer: "In Zaanstad komt er nu flink vaart in de bouw van permanente woningen. Door nu ook versneld tijdelijke huisvesting te realiseren, voorkomen we dat een aantal kwetsbare doelgroepen tussen wal en schip vallen. In deze projecten bieden we waar nodig ook begeleiding of andere zorg aan. De bijdrage van het Rijk zorgt ervoor dat we dit met alle partners sneller mogelijk kunnen maken."

Circa 500 tijdelijke woningen op drie locaties
De tijdelijke woningen zijn gepland voor drie locaties: Sportpark Poelenburg (circa 220 woningen), het Hembrugterrein (circa 250 woningen) en Broedplaats de Hoop (start met 10 woningen, met mogelijkheid tot uitbreiding). Het gaat om zelfstandige flexwoningen (max 10-15 jaar) met een tijdelijk huurcontract. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt met alle betrokken partners. Dit gaat onder andere over de precieze invulling van de projecten en het gereedmaken van de locaties. Tussen start bouw en oplevering zal ongeveer 12 maanden zitten.

Lees hier ook het nieuwsbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/09/snel-12.400-woonplekken-erbij-voor-kwetsbare-groepen