ZAANSTAD - Op vrijdag 5 juli is de Woondeal gesloten tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk. Wethouder Songül Mutluer (Wonen) was aanwezig om Zaanstad te vertegenwoordigen. “Dit is de eerste stap van een samenwerking om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbare woningen. Ook helpt deze Woondeal ons om ervoor te zorgen dat woningen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: om in te wonen."


In de vandaag ondertekende Woondeal staan afspraken tussen het Rijk en de MRA om gezamenlijk te werken aan de woonopgaven. Tot 2025 wil de regio er met de inzet van het rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots.


Tijdens de bijeenkomst werden ook cijfers gepresenteerd van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). “Corporaties lopen tegen de grens aan van wat ze kunnen investeren in de woningvoorraad. Het is noodzakelijk dat daar meer aandacht voor komt vanuit het Rijk," zei wethouder Songül Mutluer na afloop van de officiële ondertekening.


Zaanstad profiteert direct van de woondeal
Zaanstad hoort bij de MRA en is sterk vertegenwoordigd in deze Woondeal:
- Het rijk trekt € 2 miljoen uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. - Zaanstad krijgt € 500.000 voor twee pilots ten behoeve van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bestaande woningen, bijvoorbeeld voor funderingsproblemen. Een van de pilots zal zich richten op de Zeeheldenbuurt.
- De wijken Poelenburg en Peldersveld komen in aanmerking voor een wijkvernieuwing, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen fysieke verduurzaming en sociale leefbaarheid voor bewoners.
- Er zijn in de MRA acht gebieden aangewezen voor grote gebiedsontwikkelingen, waarin de focus ligt op duurzame stedelijke ontwikkeling en vergroten van de slagkracht. Een daarvan is de Noordelijke IJ-oever - Sloterdijken (fase 1 HavenStad) Amsterdam-Achtersluispolder – Kogerveld.


Wethouder Songül Mutluer: "De Woondeal helpt ons in de goede richting, maar het moet niet bij deze toezeggingen blijven. We trekken samen met de andere gemeenten en partners op om de afspraken concreet te maken. Onze inwoners moeten resultaat zien. Daar kunnen we extra steun vanuit het Rijk goed bij gebruiken."


Voor meer informatie, zie ook het persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: ‘Rijk en regio Amsterdam tekenen Woondeal voor meer betaalbare woningen’ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/rijk-en-regio-amsterdam-tekenen-woondeal-voor-meer-betaalbare-woningen