ZAANDAM - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de aanvraag van de gemeente Zaanstad goedgekeurd voor de ‘Regeling Reductie Energieverbruik’ (RRE). Het ministerie stelt hiervoor € 1.766.159,00 beschikbaar aan Zaanstad. Vanuit deze regeling kunnen huiseigenaren - vanaf 2021 - een financiële bijdrage aanvragen voor energiebesparende maatregelen in hun woning.

Wethouder Songül Mutluer (Wonen): “De bijdrage vanuit het Rijk biedt een mooie aanvulling op onze maatregelen om de Zaanse woningvoorraad duurzamer te maken en CO2 te verlagen. Met deze regeling kunnen we nog meer huiseigenaren ondersteunen en stimuleren om stappen te zetten in hun woning. En energie besparen betekent een meer betaalbare woning met lagere woonlasten. Hier willen we inwoners zoveel mogelijk bij helpen, daarom zijn we erg blij dat onze aanvraag door het Rijk is toegekend.”

Nieuwe subsidie naar verwachting vanaf begin 2021
De komende periode zal de gemeente werken aan het opzetten van de subsidieregeling. Er moet nog worden bepaald welke maatregelen en welke bedragen in aanmerking komen. In eerste instantie richt de Regeling Reductie Energieverbruik zich namelijk op kleine maatregelen, waarvoor een bijdrage van rond de € 90,- vergeven kan worden. Zaanstad wil de regeling zo organiseren dat ook grotere maatregelen meegenomen kunnen worden. Naar verwachting kunnen huiseigenaren vanaf begin 2021 de subsidie aanvragen in de vorm van een voucher, waarbij een lage vergoeding mogelijk is voor kleine ingrepen en een hogere vergoeding voor meer ingrijpende maatregelen. Tegen die tijd worden inwoners uitgebreider geïnformeerd over de mogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Wethouder Annette Baerveldt (Duurzaamheid): “Zaanstad werkt op allerlei fronten aan een klimaatneutrale stad. Het verduurzamen van de Zaanse woningen kan in grote mate bijdragen aan deze ambitie. Investeren in duurzaamheid is belangrijk om het milieu en onze leefomgeving te beschermen en te behouden. We willen de samenleving in staat stellen om de energietransitie zelf vorm te geven en huiseigenaren kunnen daarin een belangrijke rol spelen.”

Andere vormen van ondersteuning
De gemeente verstrekt al subsidie voor duurzame maatregelen in combinatie met funderingsherstel. Het gaat hierbij om het aanbrengen van vloerverwarming en/of isolerend schuimbeton. Meer informatie hierover staat op https://funderingen.zaanstad.nl/verduurzaming.

Daarnaast is ook een lening mogelijk voor duurzame maatregelen in de woning, de ‘Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad’, meer informatie hierover staat op de website van de gemeente Zaanstad, onder de zoekterm ‘lening duurzaamheid’.

Ook kunnen huiseigenaren tot 31 oktober 2020 nog meedoen aan de collectieve inkoopactie van ‘Winst Uit Je Woning’. Hiermee kan tegen een scherp tarief worden geïnvesteerd in ventilatie, zonnepanelen en isolatie. Meer informatie hierover staat op https://winstuitjewoning.nl/gemeente/zaanstad

Vanuit het Rijk zijn ook nog de subsidies ‘ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren’ en de ‘Subsidie Energiebesparing Eigen Huis’ (SEEH) mogelijke opties. Kijk voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/particulieren en https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh