ZAANSTAD - Om te zorgen dat veel minder kinderen het risico lopen op een ongunstige start, heeft Zaanstad voor de komende 2 jaar met succes subsidie aangevraagd. Het gaat om € 74.900,- subsidie van het Ministeries VWS en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en nog eens € 5.000,- van de Stichting Eerstelijns Zorggroep Zaanstreek Waterland (SEZ). Zaanstad vormt de coalitie 'Kansrijke Start' met partijen die een rol spelen in de zorg voor het (ongeboren) kind en de ouders.


Een baby die tijdens de eerste duizend dagen vanaf de conceptie blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, heeft daar levenslang last van. Het zorgt ervoor dat kinderen zich fysiek en mentaal minder goed kunnen ontwikkelen en op jonge leeftijd al een achterstand opbouwen. Hoe eerder ouders in kwetsbare posities worden bereikt, hoe meer kinderen een goede start kunnen hebben.

Wethouder Songül Mutluer: "In Zaanstad willen we gelijke kansen voor ieder kind. Daarom zetten we steeds meer in op het voorkómen dat kinderen in de problemen raken. We zien dat problemen vaak van generatie op generatie overgaan. Als we die vicieuze cirkel écht willen doorbreken, moeten we veel meer doen aan preventie en ouders nog meer in hun kracht zetten, zodat zij beter in staat zijn hun kinderen goede toekomstperspectieven te bieden. En dat begint al vóór de zwangerschap. Uiteindelijk kan dit ook helpen om de druk op de jeugdzorg te verlichten, hoewel de winst van preventie lastig in geld is uit te drukken."

Betere samenhang dankzij een stedelijk team

De gemeente werkt voor Kansrijke Start samen met GGD Zaanstreek Waterland, Huisartsencoöperatie Zaanstreek Waterland, Zaans Medisch Centrum, Verloskundigenkring Zaanstad, verschillende kraamzorgorganisaties en Sociaal Wijkteams. Gezamenlijk is een programmaplan opgesteld, waarbij ieders expertise zorgt voor een meer samenhangende aanpak voor de (aanstaande) gezinnen. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale 'aandachtfunctionarissen' in de Sociaal Wijkteams als aanspreekpunt gaan dienen voor de medische professionals. Ook komt er meer aandacht voor prenatale huisbezoeken en zijn er trainingen voor professionals om hun kennis te vergroten over de eerste duizend dagen van een kind.

De doelen die het team wil bereiken zijn helder:

  • Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap;
  • Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare gezinnen;
  • Ouders krijgen eerder de juiste hulp en zijn beter toegerust voor het ouderschap en de opvoeding;
  • Minder baby's en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst;
  • Meer peuters maken gebruik van de Voorschoolse Educatie;

Op dinsdag 26 november kwamen de bestuurders van de deelnemende organisaties bij elkaar om het programmaplan te ondertekenen en Kansrijke Start officieel te lanceren. Met de introductie van het stedelijk team, loopt Zaanstad voorop in de implementatie van het landelijke programma 'Kansrijke Start' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).