ZAANDAM - De gemeente Zaanstad heeft afspraken gemaakt met vier groepen demonstranten die zaterdag willen demonstreren tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas. De groepen waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt, hebben aangegeven uit te zijn op een vreedzaam protest en zich aan de voorschriften te houden. Het betreft zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet.

Zaanstad heeft steeds aangegeven dat alleen groepen die zich van tevoren aanmelden en waarmee goede afspraken gemaakt kunnen worden, de mogelijkheid wordt geboden om aan de looproute van Sinterklaas te demonstreren in speciaal daarvoor bestemde vakken. Aanmelden kon tot 72 uur van tevoren, dus tot woensdagmiddag 12 uur.

Twee groepen direct aan de route, twee groepen op afstand
Uiteindelijk hebben zich vier groepen aangemeld. Bij de voorstanders van Zwarte Piet gaat het om de Nederlandse Volks Unie (NVU) en ‘Demonstratie VOOR Zwarte Piet Nationale Intocht Zaandam’. Bij de tegenstanders gaat het om ‘Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad’ en ‘Opinnzwawidi’.

Aan de route zijn twee demonstratievakken ingericht, een aan de Lagedijk, een aan de Leeghwaterweg, net voorbij de Julianabrug. De demonstratievakken liggen ver uit elkaar om eventuele confrontaties te voorkomen en zijn altijd duidelijk afgescheiden van de plekken waar kinderen staan. Twee van de vier groepen, één voor en één tegen Zwarte Piet, hebben aangegeven niet direct aan de route te willen staan. Zij krijgen elk een plek op ruime afstand van de route. Demonstranten zullen door de politie naar hun plek begeleid worden.

Strikte voorschriften om feestelijk en veilig evenement te waarborgen
De Landelijke Intocht van Sinterklaas is een evenement voor kinderen. De rechten van kinderen vormen het uitgangspunt bij de maatregelen die de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie nemen om een ongestoord, feestelijk en veilig verloop van de intocht te waarborgen. In het gebied waar de intocht plaatsvindt gelden duidelijke regels voor bezoekers. Voor demonstraties zijn strikte voorwaarden vastgesteld.

Voor demonstraties geldt dat ze geen wanordelijkheden mogen veroorzaken. Bij een evenement waar veel kinderen aanwezig zijn, en dat is hier het geval, is de tolerantie voor wanordelijkheden zeer laag. Kinderen kunnen best iets meekrijgen van een demonstratie, maar zij hebben het recht om niet blootgesteld te worden aan gespannen situaties, verbale of fysieke confrontaties en andere grensoverschrijdende zaken. Daar wordt een scherpe grens getrokken.

Voorschriften die gelden voor demonstrerende groepen zijn onder meer dat men in het aangewezen vak dient te blijven, zelf zorgt voor een ordedienst en geen gezichtsbedekkende kleding draagt. Ook mogen er geen gevaarlijke of brandbare materialen worden meegenomen, zijn alcohol en drugs verboden en is versterkt geluid niet toegestaan (met uitzondering van een megafoon, alleen als stemversterker). Indien voorschriften niet worden nageleefd, zal handhavend worden opgetreden.

Niet aangemeld
Demonstranten die zich niet hebben aangemeld en/of niet bereid zijn tot het maken van afspraken worden verwezen naar een locatie op ruime afstand van het evenemententerrein. Ook voor eenmansprotesten gelden duidelijke kaders: eenmansprotesten mogen geen demonstratie verhinderen of de openbare orde verstoren.