ZAANDAM - In Zaanstad verlopen de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen volgens planning. Alle reguliere stempassen zijn inmiddels per post verstuurd. Kiezers van 70 jaar en ouder ontvingen een stempluspas en krijgen in een tweede zending nog een briefstembiljet, instructies en een retourenveloppe opgestuurd. De gemeente werkt daarnaast hard om de stembureaus zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld met invalide parkeerplaatsen. Voor mensen met een visuele beperking komen er allerlei voorzieningen bij het stembureau op het stadhuis in Zaandam.

De gemeente neemt vanwege corona extra maatregelen, zodat het stemmen veilig kan. Een van de maatregelen is het instellen van extra dagen om te stemmen. Inwoners kunnen behalve op woensdag 17 maart, ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart stemmen. Dit kan tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Deze extra dagen (15 en 16 maart) zijn bedoeld voor mensen die tot de corona risicogroep behoren. Zij hebben dan meer mogelijkheden, om op een rustiger moment te gaan stemmen.

Toegankelijkheid stembureaus
De gemeente werkt hard om de stemlocaties zo toegankelijk mogelijk te maken. Er komen bij bijna alle stembureaulocaties invalide parkeerplekken. Ook voorziet de gemeente drempels van overbruggingen en assisteren stembureauleden bij het binnenkomen en weggaan. Op de website, de kandidatenlijst en de bijsluiter van de stempas, staat aangegeven welke stembureaus volledig aan de toegankelijkheidseis voldoen.

Voor mensen met een visuele beperking, worden op het stadhuis extra maatregelen getroffen. Zo is er een stemmal en een soundbox aanwezig. Daarnaast is er een reliëfkaart waarop de route van het station naar het stadhuis is aangegeven. Deze kaart kan samen met een kandidatenlijst in braille worden aangevraagd via het telefoonnummer 14 075 of via het algemeen contactformulier via de website van de gemeente Zaanstad. De kaart en de lijst worden vervolgens opgestuurd naar de aanvrager. Ook is er op ieder stembureau een kandidatenlijst in braille beschikbaar.

Drukte op het stembureau
Via de zogenaamde “stemhulp” is er straks informatie beschikbaar over de drukte op het stembureau. De stembureauleden geven dat via een app door, waarna deze informatie voor inwoners op de website van Zaanstad wordt getoond.

Alle informatie over het stemmen en de extra maatregelen rondom veiligheid en volksgezondheid staat op de website van de gemeente Zaanstad. Ga naar www.zaanstad.nl en gebruik de zoekterm ‘verkiezingen’.