ZAANSTAD - Zaanstad komt met een pakket aan maatregelen om de lokale cultuursector te helpen. Zo komt er steun voor Het Zaans Museum, het Zaantheater, de Fabriek, De Groote Weiver en Stichting Monet in Zaandam. Met een financiële injectie wil de gemeente voorkomen dat deze belangrijke instellingen verdwijnen. Daarnaast trekt het college opnieuw geld uit voor de kleinere instellingen en de amateurverenigingen. Om de sector te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe concepten introduceert Zaanstad een vernieuwingssubsidie.


Voor dit steunpakket is in totaal € 931.000 beschikbaar gesteld uit de coronareserve. Het geld is afkomstig van het Rijk. In totaal heeft Zaanstad ruim 1,1 miljoen euro ontvangen om de lokale cultuur te behouden en om de cultuursector te helpen met opnieuw opstarten.

Nieuwe concepten en verdienmodellen
Ruim een jaar na het uitbreken van de coronacrisis zijn de financiële reserves in de cultuursector uitgeput. Voor veel makers is het werk geheel stil gevallen. Juist nu is het nodig om te investeren in nieuwe activiteiten en projecten zodat de sector meteen van start kan zodra de regering groen licht geeft. Daarom komt de gemeente met een stimuleringsregeling van maximaal € 20.000 per aanvraag voor vernieuwende cultuurprojecten en activiteiten. Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "Corona heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Waarschijnlijk zullen we nog lang met de gevolgen worden geconfronteerd. Dat betekent dat culturele ondernemers op een andere manier moeten gaan werken. Veel mensen opeengepakt in een zaal of bij een evenement, is niet meer vanzelfsprekend. Om ook op de langere termijn te overleven zijn er nieuwe concepten en verdienmodellen nodig."

Cultuur is belangrijk voor de stad
Met deze regeling wil de gemeente culturele ondernemers een steuntje in de rug geven en de creativiteit weer laten bruisen binnen de Zaanse gemeenschap. "Het is in het in het belang van de stad dat het culturele leven - zodra dat kan - weer snel op gang komt", zegt wethouder Baerveldt. Het college wil dat Zaanstad een levendige stad blijft met een aantrekkelijk cultuuraanbod voor inwoners zodat mensen in hun eigen stad naar het theater, de film of een cultureel evenement kunnen. Cultuur is belangrijk voor de stad. Het verbindt, raakt en versterkt. Ook zijn er veel banen mee gemoeid. Het betekent brood op de plank voor makers, toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, de horeca en het toerisme.

Mensen samen brengen
De gemeente biedt ook dit jaar hulp aan de kleinere instellingen en de amateurgezelschappen als zij aantoonbare coronaschade hebben. De subsidie is maximaal € 4.000 per aanvrager. Deze verenigingen brengen Zaankanters samen en leveren een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Vorig jaar hebben 26 instellingen en amateurverenigingen een beroep gedaan op deze regeling. Rond medio mei gaan beide bovengenoemde regelingen open.