ZAANSTAD - Komt er nu wel of geen Cultuurcluster in Zaandam? Dat is de vraag die de inwoners van Zaanstad al tijden bezighoudt. Het leeft zelfs zo sterk, dat inwoners in maart dit jaar genoeg handtekeningen verzamelden voor een (raadgevend) referendum. Dat vindt plaats op 20 juni. Maar wat houdt dit referendum nu precies in? En wat kun je op de dag zelf verwachten?

Wat is het Cultuurcluster?
Het Cultuurcluster moet een gebouw worden tegenover het stadhuis van Zaanstad, waarin zeven Zaanse culturele instellingen onderdak krijgen en activiteiten aanbieden. Het gebouw zal onder meer een zaal voor (pop)concerten, een bibliotheek, filmzalen, een radio/tv-studio en horeca behuizen. Hiermee hoopt de gemeente de aantrekkelijkheid van het centrum van Zaandam te verbeteren voor inwoners, winkelend publiek uit de regio en toeristen.

Tijdens het referendum over het Cultuurcluster wordt de volgende vraag gesteld: "Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?" Er kan gestemd worden vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur op een van de zestig stembureaus in de gemeente.

Stemmers moeten zich identificeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Ook moet je je stempas bij je hebben. Een gevolmachtigde mag ook voor jou stemmen, met de door jou getekende stempas en een kopie van je rijbewijs.

Wat zijn de standpunten?
Wat zeggen de voorstanders?
Voorstanders zien binnen het cluster vooral mooie samenwerkingen voor zich met allerlei verschillende culturele instellingen. Door de krachten te bundelen kunnen er veel meer evenementen georganiseerd worden. Het Cultuurcluster biedt ook de kans voor een poppodium met allure, waar grotere bands geboekt kunnen worden. Het huidige poppodium De Flux moet aan het eind van dit jaar namelijk weg, omdat het huurcontract afloopt. De Flux ziet het Cultuurcluster dan ook als uitgelezen kans om een mooie, nieuwe popzaal te krijgen. Zo zegt Pearl Vink van De Flux: "Ik zie ook voor me dat we kunnen samenwerken en buiten het cluster dingen kunnen organiseren en dat er toffe indoorfestivals gehouden kunnen worden met andere partners."

De bibliotheek ziet het ook als positief punt om binnen het Cultuurcluster veel meer te kunnen samenwerken met anderen: "Met FluXus deelt De Bieb de wens om nog veel meer cursussen en trainingen aan te bieden: zo heeft De Bieb samen met FluXus in 2015 de Volksuniversiteit Zaanstreek opgericht. Voor De Bieb betekent het Cultuurhuis een betere uitgangspositie om meer samen te werken met andere culturele instellingen, zoals FluXus." Ook zeggen voorstanders dat de bereikbaarheid van cultuur vergroot wordt, door de centrale ligging bij het station.

Wat zeggen tegenstanders?
Tegenstanders verenigen zich onder de naam 'Kultuurklutser'. Zij vinden dat het Cultuurcluster veel te duur is en pleiten voor andere alternatieven. "Natuurlijk zijn wij niet tegen een poppodium, maar wel tegen een peperduur cluster op een onhandig punt", zegt Jan Hekman. Hij organiseert een manifestatie om mensen ervan te overtuigen tegen het cluster te stemmen.Verder zeggen tegenstanders: "De Bieb, Fluxus en de Fabriek zijn al redelijk tot goed gehuisvest, op een steenworp afstand van elkaar, in karakteristieke Zaanse gebouwen. En het poppodium dat Zaandam straks mist, kan ook prima in een bestaand gebouw komen. In een leegkomende kerk bijvoorbeeld."Ze vinden het onzin dat die instellingen straks moeten verhuizen naar een duur, nieuw gebouw. Daarnaast zijn ze bang dat er door het cluster bijvoorbeeld in Zaanstad-Noord straks helemaal geen cultuur meer is. "Cultuur moet je niet bedenken, cultuur moet je laten ontstaan", aldus Hekman. Volgens de gemeente gaat het Cultuurcluster zo'n 32,8 miljoen euro kosten, maar tegenstanders beweren dat de kosten rond de 50 miljoen zullen zijn.

Wat gaat er met de uitslag gebeuren?
Het gaat om een raadgevend referendum. De gemeente hoeft zich dus niet aan de uitslag te houden. Het staat de raadsleden vrij om op basis van het advies, de opkomst en de uitkomst hun conclusies te trekken. Pas als 30 procent van de stemgerechtigden ja óf nee stemt, is het advies rechtsgeldig. Dat zijn in Zaanstad ongeveer 40.000 stemmen.

Het uiteindelijke besluit over de komst van het Cultuurcluster zal voor de zomervakantie worden gemaakt. Het nieuwe college heeft aangekondigd de uitslag van het referendum over te zullen nemen. Op 20 juni wordt in de avond de voorlopige uitslag bekend, twee dagen later wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

Zie ook de site van onze mediapartner NH Nieuws.