ZAANDAM - Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is op zoek naar een nieuwe locatie voor de Europese school die nu in Bergen staat. Gemeente Zaanstad onderzoekt of er in Zaanstad geschikte locaties zijn voor de vestiging van de Europese school. Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink: ‘We vinden het idee van een vestiging van de Europese School in Zaanstad waardevol genoeg om de mogelijkheden in kaart te brengen. Als we inderdaad een of meerdere geschikte locaties kunnen aanwijzen, zetten we ons als college er graag voor in om de Europese School in Zaanstad te huisvesten.’

Verplaatsing huidige Europese school
Nederland heeft twee Europese scholen: een in Bergen en een in Den Haag. De minister heeft het voornemen uitgesproken om de huidige school in Bergen op termijn te verplaatsen naar Alkmaar, Castricum of Zaanstad. De Europese Unie beslist uiteindelijk over de locatie. Wethouder Groothuismink: ‘De mogelijkheid om internationaal onderwijs te volgen zou een belangrijke versterking zijn voor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden in Zaanstad.’

Het ministerie vraagt de drie gemeenten nog dit jaar om een voorstel in te dienen voor nieuwe locatie van de Europese School. De definitieve locatiekeuze volgt volgens het ministerie naar verwachting medio 2020.