ZAANDAM - Zuiderhout is volop in beweging. Door de ontmanteling van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekabaalgebied (RON) is de gemeente eigenaar geworden van de grond en panden van het voormalige Bruynzeelcomplex. Ikea heeft laten weten zich definitief niet te vestigen op Zuiderhout. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om samen met Exter toekomstbestendige oplossingen te onderzoeken. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: "Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie voor dit gebied. Zaanstad gaat daarom in nauwe samenwerking met de bedrijven een haalbaarheidsstudie doen of een mix van werken, wonen en voorzieningen mogelijk is op met name het noordelijke deel van Zuiderhout."

De woningnood zorgt ervoor dat Zaanstad creatief moet omgaan met de plekken in de stad waar nog ruimte is voor transformatie. Tegelijkertijd wil Zaanstad belangrijke bedrijven zoals Exter en Kalfsvel behouden omdat zij belangrijk zijn voor de welvaart en de werkgelegenheid. Op HoogTij is nog voldoende (milieu)ruimte voor deze bedrijven om verder te groeien. Verplaatsing van deze bedrijven is ontzettend kostbaar. Het onderzoek moet uitwijzen of de transformatie en toevoeging van woningen op Zuiderhout voldoende geld kan opleveren om zowel woningbouw als het faciliteren van bedrijven op HoogTij mogelijk te maken.

Ikea-perceel

Ook moet het onderzoek helderheid geven of aankoop van het Ikea-perceel door de gemeente wenselijk is of niet. De gemeente gaat uitzoeken of dit terrein geschikt is voor de ontwikkeling van permanente woningen voor verschillende doelgroepen. Ook de mogelijkheid van tijdelijke woningen wordt verkend. De gemeente heeft de verplichting om te zorgen voor een goede ontsluiting voor het verkeer aan de noordelijke zijde. Daar zijn echter onvoldoende middelen voor. De haalbaarheidsstudie moet ook uitwijzen of de noordelijke ontsluiting wel nodig is nu Ikea niet komt.

Versterken winkelgebied

Het detailhandelscluster op Zuiderhout met de woon- en kluswinkels blijft een winkelgebied. De gemeente gaat in kaart brengen hoe dit winkelgebied verder versterkt kan worden. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting over zes maanden klaar. De haalbaarheidsstudie moet helder maken wat we beogen met de ontwikkeling van de Zuiderhout, welke stappen daarvoor nodig zijn, welke partijen daarin betrokken moeten worden en vooral ook welke rol de gemeente neemt in deze ontwikkeling.