ZAANDAM - Zaanstad wil een Stadspas introduceren, waarmee inwoners makkelijker gebruik kunnen maken van financiële regelingen van de gemeente en van organisaties zoals sportverenigingen en culturele instellingen. De introductie van een Zaanse Stadspas sluit goed aan op de resultaten en aanbevelingen uit de ‘Minima-effectrapportage 2020’ van het Nibud. Dit onderzoek is deze week samen met het voorstel voor een Stadspas aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wethouder Songül Mutluer: “De Stadspas is voor alle Zaankanters, maar in het bijzonder voor inwoners met een laag inkomen. In Zaanstad hebben we allerlei vormen van financiële ondersteuning, maar nog niet iedereen weet deze altijd goed te vinden. Ook maken we het zo makkelijker om van alle regelingen gebruik te maken, omdat een Stadspas voorkomt dat iemand bij elk loket opnieuw zijn of haar situatie moet voorleggen. Het Nibud-onderzoek laat zien dat onze regelingen effectief zijn, met de Stadspas willen we nog meer mensen bereiken die dit nodig hebben.”

Financiële situatie van inwoners met lage inkomens
Sinds 2014 stelt het Nibud elke twee jaar een Minima-effectrapportage voor de gemeente op. Uit de meest recente rapportage blijkt dat de meeste huishoudens met een laag inkomen, voldoende inkomen hebben om het eerste levensonderhoud te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huur, telefoon, verzekeringen, etc. Als je kijkt naar andere veelvoorkomende uitgaven, zoals abonnementen, contributies en vervoer, dan hebben met name gezinnen en alleenstaande zelfstandigen een te laag saldo. Wethouder Songül Mutluer: “We vinden het juist belangrijk dat inwoners - en zeker kinderen - niet belemmert worden om deel te nemen aan sport, cultuur en andere voorzieningen. Daarom blijven we hierop volop inzetten.”

Regelingen helpen om financiële tekorten te voorkomen
Het Nibud stelt dat de ondersteuning van Zaanstad helpt om (grotere) tekorten te voorkomen. Denk aan de collectieve zorgverzekering, de kwijtschelding van belastingen, de diverse Zaanse regelingen voor kinderen zoals Meedoen Zaanstad en de Individuele Inkomenstoeslag. In haar aanbevelingen adviseert het Nibud het gebruik van deze regelingen nog meer te stimuleren. Dit komt overeen met de inzet en de plannen van Zaanstad. Vorig jaar is de website www.geldwijzer.zaanstad.nl gelanceerd, een flyer verspreid onder partners en professionals en was er de publiekscampagne ‘Kom jij eruit?’. Daarnaast werkt de gemeente samen met het landelijke platform ‘Samen voor alle kinderen’, om regelingen voor kinderen makkelijker vindbaar te maken.

Uitrol en uitbreiding van de Stadspas
Op basis van de wensen van de gemeenteraad, is er een voorstel uitgewerkt. In dit scenario wordt de Stadspas voor minima tot 110% bijstandsniveau beschikbaar gesteld en – tegen betaling - voor alle inwoners van Zaanstad. Na succesvolle implementatie is de uitbreiding naar andere doelgroepen waarschijnlijk de volgende stap. Denk aan minima tot 120% op het bijstandsniveau, mantelzorgers, vrijwilligers, etc. Als de gemeenteraad een positieve zienswijze afgeeft, is de verwachting dat de Stadspas in de loop van 2022 kan worden ingevoerd.