ZAANSTAD - Zaanstad wil eind dit jaar een nieuw afvalsysteem invoeren dat moet zorgen voor een halvering van de hoeveelheid restafval. Afval kan niet meer als afval worden gezien: het is een grondstof. Het doel is om zo veel mogelijk afval te scheiden. Dat is goed voor het milieu, omdat het gescheiden afval opnieuw als grondstof kan worden gebruikt voor nieuwe producten. Een bijkomend effect hiervan is dat de kosten voor inwoners op termijn minder hoog oplopen. Uitgangspunt van het nieuwe afvalsysteem is dat gescheiden afval aan huis wordt opgehaald en het restafval in nieuwe containers in de buurt kan worden weggegooid.

Dick Emmer (wethouder Duurzaamheid): ‘De doelstelling om de hoeveelheid restafval te halveren, is groot. We willen een klimaat neutrale en milieuvriendelijke stad worden. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is hierbij essentieel. Met dit nieuwe inzamelsysteem wordt gefocust op het beter scheiden van huishoudelijk afval. In het restafval zit namelijk in grote mate nog gft (groente-, fruit- en tuinafval), papier, plastic, blik en karton van drinkpakken. Maar ook wordt het steeds duurder om restafval te laten verbranden. Die kosten worden doorberekend aan bewoners. Hoe minder restafval wordt aangeboden, hoe minder hard de kosten stijgen. Met het nieuwe inzamelsysteem zorgen we voor een duurzamer milieu en denken we ook aan de portemonnee van de bewoner.’

Hoofdlijnen nieuw inzamelingsysteem

  • Bij laagbouwwoningen wordt naast het gft en papier ook het plastic aan huis opgehaald. Het restafval brengen bewoners in de nieuwe situatie weg bij een ondergrondse verzamelcontainer in hun buurt. De grijze restafvalbak wordt dan gebruikt voor het inzamelen van plastic verpakkingen, blik en kartonnen verpakkingen van dranken en zuivel.
  • Ook voor flatbewoners wordt het makkelijker gemaakt hun afval te scheiden. Op logische plekken worden extra verzamelcontainers geplaatst waar afval gescheiden kan worden weggegooid. Op dit moment wordt een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het scheiden van afval door flatbewoners. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek worden eventueel extra maatregelen in de omgeving genomen om flatbewoners te faciliteren in het scheiden van huishoudelijk afval.
  • Bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem worden bewonerscoaches ingezet om bewoners direct te informeren en te ondersteunen over het scheiden van hun afval.
  • Om bewoners te stimuleren hun grofvuil weg te brengen naar de milieustraat kunnen bewoners al hun grofvuil gratis inleveren. De openingstijden van de milieustraten worden aangepast en er wordt gewerkt aan een nieuwe publieksvriendelijke opzet van de milieustraat in het zuiden van Zaanstad.
  • In de toekomst kunnen bedrijven geen gebruik meer maken van de milieustraten, deze zijn echt voor bewoners bestemd. 
  • Het wegbrengen van grofvuil naar de milieustraat is gratis. Nu wordt voor het wegbrengen van bijvoorbeeld bouwpuin nog een bijdrage gevraagd. Voor het ophalen van grofvuil aan huis gaan bewoners straks 10 euro (per 1,5 m3) betalen.

Drieduizend huishoudens hebben het nieuwe inzamelsysteem getest

Het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval is vorig jaar bij ongeveer 3.000 woningen in 4 deelgebieden (enkele wijken in Krommenie, Rooswijk, Wormerveer en Zaandam Zuid) ingevoerd. Over het algemeen is de invoering hiervan positief verlopen. De hoeveelheden gescheiden ingezamelde grondstoffen zijn boven verwachting hoog. De afname van de hoeveelheid restafval bedraagt maar liefst ruim 38%. Sleutelfactor in dit succes is de inzet van de bewonerscoaches, die de bewoners intensief hebben bijgestaan bij de wijziging van het inzamelsysteem. Bij enkele locaties van verzamelvoorzieningen blijkt het voor te komen dat bewoners afvalzakken naast de container plaatsen, wat weerstand oplevert bij omwonenden. Met de bewonerscoaches en betrokken instanties is hier zo adequaat mogelijk op gereageerd.

In het voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe inzamelsysteem. De verwachting is dat het nieuwe afvalsysteem eind van dit jaar gefaseerd per wijk wordt ingevoerd.