ZAANDAM - Om samen met haar inwoners en ondernemers de gemeente nog sneller en makkelijker te vergroenen, heeft Zaanstad sinds kort een bomenhub op het terrein van het Zaans Natuur & Milieu-Centrum (ZNMC) bij het Darwinpark. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de motie ‘Help Meer Bomen Nu opstarten in Zaanstad’ van GroenLinks, Christen Unie, PvdA, ROSA, VVD, SP en Partij voor de Dieren van 20 juni 2023. Wethouder Wessel Breunesse nam woensdag een kijkje op de bomenhub en liet zich bijpraten door Henk Hoekstra van de organisatie Meer Bomen Nu en beheerder van de Zaanse bomenhub. Wethouder Breunesse: “Bomen planten is dé oplossing om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te herstellen. Met het oog op onze strategische ambities om Zaanstad de komende jaren sneller te vergroenen, ben ik ook heel blij met de motie van deze raadsleden en hun initiatief voor samenwerking met de campagne Meer Bomen Nu.”

Meer Bomen

Nu is een landelijke campagne van Urgenda, MEERGroen en Caring Farmers om jonge boompjes en struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Overal staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben: te weinig licht, te dicht op elkaar of te dicht bij het pad. Ook in Zaanstad.

Door de jonge struiken en boompjes te verplanten in plaats van te ruimen of versnipperen krijgen ze de kans om door te gaan met het opslaan van CO2 en uit te groeien tot een volwassen vlier, wilg of populier, waar we nog jaren plezier van gaan hebben hier in onze Zaanse dorpen, wijken en tuinen.

Meer Bomen

Nu werkt samen met tientallen gemeenten, provincies, boswachterijen en organisaties als PWN en NatuurMonumenten. Meer Bomen Nu gaf in de afgelopen twee jaar al 890.000 zaailingen en stekken gratis weg met een succespercentage van 80%.

Zaanse bomenhub

De gemeente heeft door contact te leggen met het Zaans Natuur & Milieu-Centrum (ZNMC), gezorgd dat een bomenhub tot stand kon komen op één van de schooltuinen op het terrein van het ZNMC. Een bomenhub is een plek waar de geoogste zaailingen gedurende de winter tijdelijk worden ‘ingekuild’ en deze winter op zaterdag 2 februari en zaterdag 3 maart opgehaald kunnen worden door inwoners van Zaanstad. Meer Bomen Nu kan de bomenhub tot medio maart 2024 gebruiken. Vanaf dat moment worden de schooltuinen – door ZNMC - weer in gereedheid gebracht voor de leerlingen.

‘Ik reken op Zaans enthousiasme’

Breunesse: “Indrukwekkend om te zien dat vrijwilligers nu al 2000 jonge boompjes, struiken en andere stekken verzameld hebben aan de randen van sportvelden, maar ook op en rond het Hembrugterrein, Jagersplas en de Boerejonkerbuurt in Zaanstad. En dat terwijl de Zaanse bomenhub zelf in feite een piepjong initiatief is van diverse betrokken raadsleden. Een heel goed initiatief overigens waar ik als groene wethouder hoge verwachtingen van heb, omdat we onze inwoners kennende kunnen rekenen op veel enthousiasme bij jong en oud. Komend jaar ga ik mijn collega’s ook vragen om te onderzoeken of en hoe wij zaailingen voor gemeentelijke vergroeningsprojecten kunnen inzetten.

Ik kan het namelijk enorm waarderen dat deze circulaire manier van werken van Meer Bomen Nu ook grondstoffen bespaart omdat de natuur ze ‘gratis’ voor ons heeft ‘opgekweekt’ zonder dat wij hier iets voor hebben hoeven doen. Door dit ‘circulair groenbeheer’ kunnen wij zo samen met onze inwoners Zaanstad nog sneller vergroenen!”