ZAANDAM - Zaanstad heeft de afgelopen jaren voor meer leerlingen het leerlingenvervoer geregeld dan wettelijk verplicht is. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer neemt toe. Daarmee zijn ook de kosten fors gestegen, waarvoor geen financiële ruimte is. Gemeente Zaanstad stelt de gemeenteraad daarom voor om de regeling voor het leerlingenvervoer terug te brengen naar wat wettelijk verplicht is.

Dat betekent dat leerlingen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer als zij minimaal zes kilometer van school wonen. Dat was twee kilometer voor het speciaal onderwijs en vier kilometer voor het regulier onderwijs. Wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink: 'We willen ouders en leerlingen stimuleren om zo zelfstandig mogelijk naar school te reizen. Hierbij gaan we hen meer ondersteunen. Voor leerlingen die dat nodig hebben, passen we natuurlijk maatwerk toe. Leerlingen met een structurele handicap in het vervoer, kunnen gebruik blijven maken van het leerlingenvervoer ongeacht de afstand.'

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over dit voorstel.

Begeleiden bij zelfstandig reizen
Gemeente Zaanstad wil leerlingen en hun ouders ondersteunen bij zelfstandig reizen. Bijvoorbeeld door meer persoonlijk contact bij de eerste aanvraag en door mee te denken met ouders over alternatieve mogelijkheden in (reis)begeleiding zoals de OV-coach. Met de OV-coach kunnen ouders en leerlingen oefenen met zelfstandig naar school reizen.

Informeren van ouders en leerlingen
Ouders die dit schooljaar gebruik maken van leerlingenvervoer hebben vorig jaar al een vooraankondiging gekregen dat de regels mogelijk gaan veranderen. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, horen zij zo snel mogelijk wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent. Wethouder Groothuismink: 'Ik begrijp dat dit voor sommige ouders en hun kind(eren) een verandering is. We werken al langere tijd samen met de scholen, de ouderadviesraad, de vervoerder en andere partners om het vervoer en deze verandering zo goed mogelijk te laten verlopen.'

Op de website van gemeente Zaanstad (zoekterm Leerlingenvervoer) vindt u meer informatie. Als de gemeenteraad een besluit genomen heeft, wordt de informatie verder geactualiseerd.