ZAANSTAD - Zaanstad gaat vanaf het komende maaiseizoen een oppervlakte ter grootte van 120 voetbalvelden natuurvriendelijk maaien. Het betekent dat op die plekken 1 of 2 keer per jaar gemaaid wordt. In de begroting is structureel extra budget van €450.000 voor natuurvriendelijk maaien opgenomen. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 'Slagen maken'.

Veel meer doen voor natuur
Wethouder Wessel Breunesse: "Ik ben blij dat we in de begroting structureel geld vrijmaken om veel meer te doen voor de natuur. Ook in een stedelijke omgeving is het versterken van de biodiversiteit belangrijk. Insecten spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in onze voedselvoorziening, en door natuurvriendelijk te maaien geven we hen meer ruimte. Het afgelopen jaar hebben we op een aantal plekken in Zaanstad de voordelen van natuurvriendelijk maaien al kunnen zien. Zaanstad wordt zo niet alleen groener, maar ook een aantrekkelijker plek voor flora en fauna. Goed voor ons allemaal".

Wilde bijen, vogels, vlinders en sprinkhanen
Natuurvriendelijk maaien zorgt voor meer bloemen. De begroeiing wordt 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel blijft een paar dagen liggen zodat zaden eruit kunnen vallen en insecten een veilig heenkomen kunnen zoeken. Daarna wordt het afgevoerd. Hiermee wordt de rijke Zaanse veenbodem 'armer'. Zo krijgen bloemen als fluitenkruid en orchideeën meer kans ten opzichte van gras. Dit zorgt voor een fijne leefomgeving voor wilde bijen, vogels, vlinders en sprinkhanen. En de bloemen fleuren de wijken op.

Maai mei niet
De opdracht voor het maaibeheer wordt opgeknipt in twee aparte Europese aanbestedingen, één voor het maaien van gazon, en één voor het natuurvriendelijk maaien. Hiermee hoopt Zaanstad een aannemer te selecteren die gespecialiseerd is in natuurvriendelijk maaien. Het contract biedt de mogelijkheid om bij het maaien van gazon in de maand mei één of meer maaibeurten over te slaan, 'Maai mei niet'. Zo krijgen paardenbloemen, madeliefjes en pinksterbloemen de kans om uit te zaaien.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor het maaibeheer. Zichthoeken worden minstens 3 keer per jaar gemaaid. Langs fietspaden in het buitengebied wordt een rand van een meter gemaaid. De aannemer kan ervoor kiezen om langs doorgaande wegen op rustige momenten te maaien, bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend.

Meer informatie over het maaibeleid staat op Grasmaaien - Buitengewoon Zaanstad.

Link naar RIB