ZAANDAM 0- Zaanstad gaat een aangescherpte energieprestatienorm hanteren voor nieuwbouw. Vanaf 15 februari 2019 geldt de scherpere energieprestatienorm (EPC) van <0,2 voor alle nieuwbouwwoningen als wettelijke norm. Die norm leidt ertoe dat nieuwe woningen moeten worden voorzien van nog betere isolatie en de duurzaamste technieken voor de opwek van energie. Met deze scherpe energienormen voor nieuwbouw behoort Zaanstad op dit gebied tot de koplopersgroep in Nederland.

'Zaanstad wil een groene en duurzame stad zijn', zegt wethouder duurzaamheid en energietransitie Sanna Munnikendam. 'We moeten er allemaal van doordrongen zijn dat elke nieuwgebouwde woning een kans biedt om te werken aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 van onze stad, en daarmee aan een leefbaardere stad. Met dit besluit maken we het belang daarvan opnieuw duidelijk aan partijen die plannen ontwikkelen of iedereen die een woning wil bouwen in onze stad.'

De EPC drukt uit hoeveel energie in een woning wordt gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie. Deze scherpere norm geldt voor alle vergunningaanvragen van nieuwbouwwoningen die vanaf 15 februari 2019 worden ingediend. Landelijk geldt er een norm van < 0,4, Zaanstad kiest er nu voor met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet de norm aan te scherpen tot < 0,2. Vanaf januari 2020 wordt deze aangescherpte energieprestatie norm opgevolgd door de nieuwe landelijke normen van BENG (bijna energie neutrale gebouwen).

Crisis- en herstelwet

De aangescherpte EPC norm van < 0.2 voor nieuwbouw van woningen is mogelijk gemaakt met de inwerkingtreding van de 17e tranche van de Crisis- en Herstelwet en geldt vanaf 15 februari 2019. Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/staatsblad/ministerie_van_binnenlandse_zaken_en_koninkrijksrelaties