ZAANSTAD - In Zaanstad lijden bijna 2.500 mensen aan dementie, dit aantal kan verdubbelen in 2040. "Om te zorgen dat deze groeiende groep mensen op een prettige manier kan blijven meedoen, gaan we Zaanstad meer 'dementievriendelijk' maken. Op Wereld Alzheimer Dag starten we daarom de campagne 'Samen Dementievriendelijk', want het begint bij meer bewustwording," zegt wethouder Songül Mutluer (Ouderenbeleid).


Je ziet een vrouw verward op het fietspad lopen of een meneer die al voor de derde keer vandaag een brood haalt bij de bakker. Aandacht voor je omgeving is belangrijk in Zaanstad, waar bijna 90 procent van de Zaankanters tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis (wil) wonen. Een op de vijf mensen wordt dement en dit wordt in de toekomst volksziekte nummer 1. Mensen met (beginnende) dementie kunnen zichzelf meestal prima redden, maar soms kunnen zij wel wat hulp gebruiken van hun omgeving.


Hoe herken je dementie en hoe kun je iemand helpen?
De campagne 'Samen Dementievriendelijk' roept iedereen op om gratis de online training 'GOED omgaan met dementie' te volgen. Er is een basistraining en trainingen gericht op specifieke sectoren, zoals horeca, winkels, of het openbaar vervoer. Met behulp van korte filmpjes leren inwoners stapsgewijs dementie te herkennen en weet je iemand op de juiste manier te benaderen en te helpen.
Wethouder Songül Mutluer: "Er is nog volop schaamte en onwetendheid over dementie. Mensen weten vaak niet goed hoe ze moeten reageren. Dit terwijl een klein gebaar soms al genoeg is om een misverstand te voorkomen en iemand te kunnen helpen."


Sámen maken we Zaanstad dementievriendelijker
Zaanstad sluit met de campagne aan op het landelijk initiatief van PGGM, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. De gemeente gaat de trainingen actief aanbieden binnen de eigen organisatie en bij de ambtenaren, maar ook daarbuiten aan partners zoals Sociaal Wijkteams, woningbouwcorporaties en zorgpartners. "Deze campagne is een eerste stap om sámen Zaanstad meer dementievriendelijk te maken. De komende tijd zullen we hier op nog meer manieren aandacht aan besteden," aldus Wethouder Songül Mutluer. "Zo wil Zaanstad het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven aan inwoners én aan de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland."


Voor meer informatie en de online trainingen, ga naar www.samendementievriendelijk.nl