ZAANSTAD - Zaanstad heeft het pand Hero de Jager in Zaandijk aangewezen als monument. Ook heeft het college besloten de ‘subsidiekanjer erfgoed 2016’ te verlenen voor dit pand. Het pand is bijzonder vanwege de nog compleet aanwezige 17-eeuwse gebintconstructie en is zeldzaam omdat er nog maar weinig 17-eeuwse houten panden in Zaanstad aanwezig zijn. Bovendien is het één van slechts drie panden uit deze tijd die twee verdiepingen hoog zijn. Wethouder Addy Verschuren (Monumenten): ‘Herbouw van dit soort historische houten panden draagt bij aan het behouden en versterken van het Zaans erfgoed en daarmee de Zaanse identiteit’.

Zaandijkerkerk

Het gebied rond de Zaandijkerkerk is volop in ontwikkeling. De Zaandijkerkerk wordt op dit moment gerestaureerd en in de kerk worden appartementen gerealiseerd. Ten noorden van de kerk is een bierbrouwerij geopend. De eigenaar van de brouwerij heeft het initiatief genomen om naast de brouwerij, het van de sloop geredde 17e -eeuws pand Hero de Jager, te herbouwen. De gemeente Zaanstad werkt al jaren actief mee aan het bewaren van cultuurhistorische waardevolle panden door deze aan te wijzen als gemeentelijk monument en te verplaatsen naar bijvoorbeeld de Zaanse Schans.

Verplaatsen panden typisch Zaans

Het verplaatsen van panden is al eeuwenlang een traditie in de Zaanstreek. Al vanaf de 17e eeuw werden houten panden en molens verplaatst. Het is een verschijnsel dat vooral veel voorkomt in de Zaanstreek, vanwege de lichte Zaanse houtbouw. Ook met de herbouw en restauratie van het pand Hero de Jager uit Koog aan de Zaan in Zaandijk wordt weer een hoofdstuk toegevoegd aan deze mooie Zaanse traditie. Hoewel het verplaatsen van panden al eeuwenlang gewoon was in de Zaanstreek heeft het pas echt bekendheid gekregen met het ontstaan van de Zaanse Schans in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het redden van historische Zaanse houtbouw door ze te verplaatsen naar de Zaanse Schans was in die jaren de enige manier om de panden te behouden. Het was een unieke manier van monumentenzorg, want ook toen al gold dat behoud van een monument op de historische locatie uitgangspunt was.

Het pand Hero de Jager op de Zaandijk voldoet aan verschillende criteria om als monumenten te worden aangewezen:

  • Het pand “Hero de Jager” is samen met het Woudthuis en de Zaandijkerkerk één van de weinige historische panden in het gebied direct rondom de Zaandijkerkerk en is daarmee beeldbepalend voor het gebied. Het pand geeft het gebied daarmee identiteit, versterkt de kwaliteit van de bebouwing langs de dijk en werkt daardoor als aanjager voor dat gedeelte van de historische dijk.
  • Het pand is beoordeeld op basis van een zestal criteria: architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. Hieruit bleek dat het een voor Zaanstad bijzonder pand betreft. Het pand is een voorbeeld van 17e-eeuwse Zaanse houtbouw met een nog complete 17e-eeuwse constructie.
  • Zonder status als gemeentelijk monument is herbouw van een historisch pand niet mogelijk. De gemeente werkt daarom actief mee met het verplaatsen van cultuurhistorische waardevolle panden door deze, voor of na verplaatsing, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit is noodzakelijk omdat het bouwbesluit het anders niet toelaat om historische panden te verplaatsen/ te herbouwen.

Subsidieregeling 'instandhouding erfgoed'

De subsidieregeling 2016 komt uit de 'instandhouding erfgoed' en is er om eigenaren van gemeentelijke monumenten, kerken en molens financieel te ondersteunen bij het in stand houden van hun beschermd object. Uit de regeling van 2016 wordt er 1 subsidiekanjer verleend van € 50.000,-. Er zijn geen andere aanvragen ingediend voor deze kanjersubsidie. Voor het jaar 2017 kunnen er weer aanvragen worden ingediend.