ZAANSTAD - Zaanstad timmert flink aan de weg om woningen te bouwen. Dat is hard nodig want er is een tekort in alle segmenten. Het streven is een divers woningaanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding voor elke portemonnee. Vooral het aanbod van sociale en betaalbare woningen (huur en koop) blijft achter bij de planning van nieuwe projecten. Om hier op te sturen, heeft de gemeente uitgangspunten opgesteld om samen met ontwikkelaars en corporaties sneller te kunnen voldoen aan de vraag van alle Zaanse woningzoekenden.

Zaanstad heeft de ambitie om 1000 woningen per jaar te bouwen, waarvan 300 sociale huur en 100 betaalbare huur- en koopwoningen voor middeninkomens. "We staan voor een grote opgave, helemaal als het gaat om woningen voor jongeren, startende gezinnen en ouderen. Om onze ambitie waar te maken, gaan we harder sturen op de woonprogrammering bij nieuwe projecten," aldus wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen).

Samen optrekken met ontwikkelaars en corporaties
Om de lange wachtlijsen echt aan te pakken en de doorstroom te bevorderen, doet de gemeente nu interventies in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwtraject. Daarvoor zijn alle aankomende woningbouwprojecten geïnventariseerd. Een beter inzicht in de fases van de projecten, zorgt ervoor dat heel gericht en op het juiste moment gestuurd kan worden.

Wethouder Hans Krieger (Ruimtelijke Ordening): "Om later in het traject te moeten interveniëren in de woonprogrammering levert in de praktijk vaak vertraging op. Het is in ieders belang als de verwachtingen aan de voorkant helder en reëel zijn."

Concreet is de wens om bij woningbouwprojecten van enig formaat 30% sociale huur op te nemen. Voor middeldure huur gelden geen percentages, maar een aanvangshuur tussen € 720,- en € 971,- (prijspeil 2019) en een maximale jaarlijkse huurstijgen van 1% boven de inflatie. Voor een goede prijs-kwaliteitverhouding gelden minimale woonoppervlaktes tussen 50 m2 en 70 m2. Daarnaast gaat de gemeente ook inzetten op meer betaalbare koop, onder andere met BKZ-woningen (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad).

Inwoners profiteren vanaf volgend jaar
Bouwen kost tijd. De effecten zullen op korte termijn nog niet meteen zichtbaar zijn. Volgend jaar gaan een hoop nieuwe woningbouwprojecten van start en vanaf dat moment komt het aantal en de programmering duidelijk naar voren in de Zaanse woningmarkt en gaan inwoners zeker het verschil merken.

Vooralsnog heeft de nieuwe methode al een groeiende plancapaciteit opgeleverd van 2.200 sociale huurwoningen naar zo'n 2.750 sociale huurwoningen, mede dankzij tijdige onderhandelingen bij de nieuwe projecten de Zaanse Helden (161 sociale huurwoningen), de Tijdgeest (229 middeldure huur), de Houthavenkade (197 sociale huur en 126 middeldure huur) en Meneba (194 sociale huur en 21 BKZ-woningen).

De uitgangspunten voor de woonprogrammering zullen worden opgenomen in de actualisatie van de woonvisie en uitvoeringsagenda 2020 - 2024. De verwachting is dat de raad voor het zomerreces hier een besluit over neemt.