ZAANSTAD - Ook in 2024 werkt Zaanstad op een groot aantal plekken in de stad aan het verbeteren en groener maken van de openbare ruimte en het onderhoud van de riolering. Zaanstad werkt via een meerjarenplanning aan investeringen in onderhoud en kijkt jaarlijks welke werkzaamheden prioriteit krijgen. Het College van B&W heeft nu vastgesteld hoe die prioritering eruitziet voor 2024.

Het college verwacht dit jaar totaal € 35 miljoen te investeren in een groot aantal projecten om de openbare ruimte in heel Zaanstad aantrekkelijker te maken. Dit op een manier die ook bijdraagt aan vergroening en klimaatbestendigheid.

Wethouder Wessel Breunesse van Openbare Ruimte en Klimaatadaptatie: “Dit jaar doen we opnieuw forse investeringen in het verbeteren van de openbare ruimte. In de lijst staat een aantal grote herinrichtingsprojecten zoals de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in de Transvaalbuurt. Dit nieuwe riool kan straks zwaardere regenbuien afvoeren en zorgt bij droogte juist voor minder problemen met de grondwaterstand. Werk dat nodig is door de steeds nattere winters en droge zomers”.

Met het plannen van alle werkzaamheden voor dit jaar houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de planning van andere partijen die ook willen werken in de openbare ruimte. Dit “werk met werk maken” beperkt de hinder voor de directe omgeving – zodat alle overlast voor omwonenden zo klein mogelijk is. Met de uitvoering van projecten wordt onder meer rekening gehouden met de wensen op gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid, de energietransitie en bereikbaarheid.

Naast wijkgerichte projecten als het vergroenen van stenige straten in Assendelft of de Russische Buurt staan op het investeringsplan ook projecten die juist meerdere wijken beslaan of zelfs in heel Zaanstad merkbaar zijn. Juist deze bovenwijkse projecten dragen in grote mate bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid, vergroening, klimaat en biodiversiteit in de stad.

Voorbeelden van deze projecten – die je in heel Zaanstad kunt tegenkomen komend jaar – zijn de realisatie van elektrische oplaadpunten, de vervanging van straatmeubilair, het vergroenen van speelplaatsen en het herplanten van door storm gevelde bomen.