ZAANDAM - Zaanstad heeft als doel om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de Zaanse woningen de komende 18 jaar van het gas af gaan en op een duurzame manier aan warmte en warm water komen. Om een goede start te maken, heeft Zaanstad een bijdrage van ruim € 4,5 miljoen gevraagd uit het Rijksprogramma Aardgas Vrije wijken voor Kogerveldbuurt-Oost. Deze steun is nodig om in nauwe samenwerking met de eigenaren ruim 500 woningen versneld te verduurzamen. 'Dat levert een flinke CO2-besparing op. Daarnaast helpen wij onze inwoners bij het tegengaan van energiearmoede, hittestress en een ongezond binnenklimaat', zegt wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt.

Mocht de gemeente de bijdrage ontvangen, dan zal zij de woningeigenaren ondersteunen bij het isoleren van de woning en zorgen dat er een aantrekkelijk aanbod komt om te investeren in een duurzaam alternatief voor gas. Uit onderzoek komt naar voren dat warmtepompen en aansluiting op het warmtenet betaalbare en haalbare opties zijn in deze wijk. De gemeente heeft ook het opwekken van warmte uit water (aquathermie) uit de Jagersplas onderzocht. Het is op dit moment niet betaalbaar om aquathermie voor de hele wijk in te zetten. De gemeente onderzoekt nog of deze optie kleinschalig wel gebruikt kan worden.

Energiearmoede tegengaan

Woningeigenaren beslissen zelf of zij mee willen doen aan deze mogelijkheid om hun woning van het aardgas af te krijgen. Uit gesprekken met Parteon en met VvE's uit de buurt komt naar voren dat er voldoende draagvlak is. Voor de bewoners is dit een mooie kans om hun woning energiezuiniger te maken en over te stappen op een duurzame warmtebron. Hierdoor gaat het energieverbruik omlaag en zullen de energiekosten in de toekomst lager zijn. Dit helpt om energiearmoede tegen te gaan. Door isolatie zijn de woningen ook beter bestand tegen de hitte en tegen vocht en schimmel. Hierdoor verbetert het binnenklimaat.

Uitvinden wat het beste werkt
"Het zou ontzettend waardevol om concreet aan de slag te kunnen met de warmtetransitie. Het is een enorme opgave en het is cruciaal om hier ervaring mee op te doen. De proeftuinen zijn bedoeld om uit te vinden wat het beste werkt. Al deze kennis kunnen we gebruiken om daarna samen met onze inwoners de andere wijken van onze stad te verduurzamen. Ook krijgen we toegang tot een breed netwerk van gemeenten die al bezig zijn met het aardgasvrij maken van wijken. De gemeenten kunnen van elkaar leren en geslaagde voorbeelden met elkaar delen.", zegt wethouder Baerveldt.

Investering nog niet rendabel
De bijdrage van het Rijk is bedoeld om de onrendabele top te financieren. De investering om de woning aardgasvrij te maken is op dit moment nog hoger dan de eigenaar op korte termijn kan terug verdienen. Met het geld van het Rijk wordt dit tekort betaald.

In het eerste kwartaal van 2022 maakt het Rijk bekend welke gemeenten de rijksbijdrage ontvangen.