ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft woensdag 8 november met Zaanstad Werkt! zowel de Publieksprijs als de Presentatieprijs gewonnen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor Nederland het belangrijkste fonds voor werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid/SZW) deelde de prijzen uit.

Met behulp van ESF-subsidie is een trainingstool ontwikkeld, geïnspireerd op Neuro Linguïstisch Programmeren (methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering). Mede dankzij de subsidie is de helft van de deelnemers geholpen aan een baan.

Wethouder Dennis Straat: “Ik ben enorm trots op iedereen die betrokken is bij dit geweldige, baanbrekende project. Trots op de collega’s van de gemeente Zaanstad die dit hebben bedacht, ontwikkeld en voor begeleiding hebben gezorgd en natuurlijk ook op de inwoners die hieraan hebben deelgenomen. Van harte gefeliciteerd met deze erkenning!”

Trainingstool ontwikkeld

De gemeente Zaanstad heeft in 2015 met behulp van een ESF- subsidie een trainingstool ontwikkeld geïnspireerd op Neuro Linguïstisch Programmeren. De trainingstool bestaat voor 80% uit het ontwikkelen van een creatief taalvermogen, zodat mensen in zowel geschreven als gesproken taal zichzelf leren onderscheiden. Ook is de training gericht op persoonlijke ontwikkeling: mentale en fysieke versterking van binnenuit, waarbij oude, negatieve denk – en doe patronen worden doorbroken. De naam van de tool is treffend: Zaanstad Werkt!

Zaanstad voorloper met deze aanpak

Gemeente Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die investeert in haar inwoners door deze trainingen aan te bieden. Dit type trainingen is kostbaar en daarom voor mensen met een uitkering vaak onbereikbaar, terwijl deze mensen dit misschien wel het hardst nodig hebben. Na veel tegenslag en teleurstellingen in leven en werk worden gedachten al snel overtuigingen: ‘ik ben niets meer waard’ of ‘ik ben te oud’. Deze negatieve gedachten leiden vaak tot een negatieve presentatie in taal en gedrag en zijn ook zichtbaar en voelbaar in bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. De training beogen het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Pilot succesvol

In deze pilot zijn 137 deelnemers ingestroomd. Van deze mensen participeert 93% duurzaam op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij. Hiervan is de helft deels of volledig uitkeringsonafhankelijk geworden. Een kwart van de deelnemers is gestart op een werkervaringsplek, vrijwilligerswerk of op een traject om werk fit te worden. Een kwart bleek veel beschadigingen in het leven te hebben en aanzienlijke gevoelens van schaamte en schuld. De pilot heeft de afdeling Werk geïnspireerd om een aanvullende training in het aanbod op te nemen voor mensen die ‘meer’ nodig hebben. Deze training biedt meer handvatten voor het repareren van beschadigingen en voor het leren accepteren en loslaten.

Het agentschap SZW organiseert jaarlijks een ESF – Event genaamd ‘de ESF Awards’, om stil te staan bij bijzondere projecten en activiteiten die mede mogelijk zijn gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF2014-2020). Organisaties die gebruik hebben gemaakt van een ESF subsidie zijn gevraagd om hun project te pitchen. De afdeling Werk heeft vol trots de trainingstool Zaanstad Werkt! ingeschreven voor de ESF Awards 2017. Uit alle inzendingen is de gemeente Zaanstad geselecteerd als één van de tien finalisten. Er zijn drie prijzen te winnen: een vakprijs door de jury, de publieksprijs door een social media contest en een presentatieprijs tijdens de uitreiking op woensdagmiddag 8 november 2017.