ZAANDAM - Zaanstad is in trek als woonplaats en dat merk je. Er moeten meer woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende behoeftes van de Zaanse woningzoekenden en het optimaal benutten van de binnenstedelijke ruimte. In dat kader zijn er deze week twee nieuwe ontwikkelingen: onderzoek tijdelijke woningen en start aanmelding voor zelfbouw.


Tijdelijke huisvesting en terugdringen wachtlijsten

Gemeente Zaanstad gaat voor drie locaties onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke woningen. Het gaat om de Hemmes, Sportpark Poelenburg en Sportterrein KZ. Daarnaast gelden twee locaties zwembad de Slag en langs de Zuidervaart als reservelocaties.


Wethouder Hans Krieger: 'We hebben in Zaanstad lange wachtlijsten. Door uit te zoeken wat nodig is om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken, verbreden we de manieren waarop we inwoners sneller aan een woning kunnen helpen.'


Het onderzoek geeft ook uitvoering aan motie 52 van de gemeenteraad 'Versnelde reductie wachtlijsten'. Daarin wordt tijdelijke huisvesting genoemd om met name de wachtlijsten voor jongeren en ouderen sneller terug te dringen.


Grootste zelfbouwlocatie van Zaanstad straks in Poelenburg

Wethouder Hans Krieger: 'We hebben niet alleen meer woningen nodig in Zaanstad, maar ook meer variatie in het aanbod van woningen. Er is veel interesse bij particulieren om zelf hun woning te (laten) ontwerpen en bouwen. Na De Zaanse Eilanden wordt dat nu ook mogelijk in De Vrije Watering.'


Maar liefst 84 zelfbouwkavels komen dit najaar op de markt in Zaanstad. In het project De Vrije Watering is ruimte voor zowel groepen als individuen die zelf een huis willen bouwen. Na de zelfbouwwijk De Zaanse Eilanden is dit de volgende – en grootste - zelfbouwlocatie in Zaanstad.


Aanmelden als geïnteresseerde is vanaf nu mogelijk op www.devrijewatering.nl. Op woensdag 26 juni 19.00 – 21.00 vindt in De Poelenburcht een inloopvond plaats over het ontwerp bestemmingsplan en de zelfbouwmogelijkheden voor De Vrije Watering.


Meer over De Vrije Watering op de website.